CRNCI SU IZDRŽALI, A JA? / THE BLACKS HAVE ENDURED, AND I?