Czerwiec 2016: Czytanie z Kart Anielskich z Grace i Uzdrawianie Chakry Gardla