El País dels Cecs. Una radiografia al Castelló de Carlos Fabra.