KOUNELLIS – Fragmente eines Tagebuchs, Kounellis in Mexico