Listopad 2016: Czytanie z Kart Anielskich i Uzdrawianie - Nowosc!