ד”ר מירה ניאזוב: שילוב תזונה מקרוביוטית לתיאורית הגזעים והענפים לטיפול במחלות פנימיות