Webinar opptak, Regnskapsreglementet for skytterlagene i DFS