Sierpien 2017: Wiadomosci Anielskie i Uzdrawianie metoda Miedzywymiarowa