Styczen 2017: Czytanie z Kart Anielskich i Uzdrawianie z Grace