„KAŻDY MIAŁ SWOJEGO ŻYDA” (EVERYONE HAD THEIR OWN JEW)