The Bird Ranger; no time, only tide | De Vogelwachter; tijd bestaat niet, enkel tij