Tydzien 3- 9 wrzesnia 2018: Wiadomosci z Kart Anielskich i "Mysli przy kawie"