przeprojekt

Joined
Born in Torun

User Stats

Profile Images

User Bio

PRZEprojekt to kolektywne działanie. Charakter i zasady funkcjonowania PRZEprojektu określić można jako zbiorową kreację dzieła/aktywności poprzez zestawianie odrębnych realizacji, pomysłów, zainteresowań, a nawet sporów różnych osób w jedną całość. Projekt został pomyślany jako rozłożony w czasie proces, na który składać się będą spotkania, warsztaty, wykłady, wystawy, filmy, koncerty…

PRZEprojekt is a collective action. The nature and terms of PRZEprojekt can be defined as the collective creation of the work / activity by combining the separate implementation of ideas, interests, and even disputes of different people together. The project was conceived as a spread out in time process, which will consist of meetings, workshops, lectures, exhibitions, films, concerts ...

External Links