recreat

Joined
barcelona

User Stats

Profile Images

User Bio

RECREAR [s. XIV; del ll. recreare, íd.] [®crear ]
v 1 tr Adelitar la vista, l'orella, l'ànim, etc., amb quelcom d'agradable.

twitter.com/inforecreat

És la suma de dos conceptes: REcerca + CREAció i Tecnologia. La recerca és l'afany d'observar artísticament, socialment i conceptualment el moment i l'entorn en què ens toca viure. La creació és la finalitat i la tecnologia és el mitjà escollit per fer-la possible. Per això agrupem la creació i la tecnologia dins d'un parentesis. Un parentesis que no es tanca, ja que RE]CREAT[ és un espai obert a la participació i a la col·laboració multidisciplinar d'artistes professionals i amateurs a qui els oferim un marc tecnològic amb la intenció d'obrir nous canals creatius. Tots junts amb una idea comuna: crear i re]crear-nos[. La filosofia, doncs, tal com diu el diccionari, és crear i recrear-nos amb quelcom agradable, en aquest cas, per a nosaltres, la creació artística.

It is the sum of two concepts: REsearch + CREAtion and Technolgy. Research is the desire to observe conceptually the moment and the environment in which we live, both from an artistic and social point of view. Creation is the aim and technology is the tool chosen to make it possible. That is why we group together creation and technology within a parenthesis. A parenthesis that is not closed as RE-CREAT is a space open to the multidisciplinary collaboration of artists both professional and amateurs to whom we offer a technological framework with the intention of opening new creative channels. Together with a common idea: create and re[create]. Thus the philosophy is, as the dictionary tells us, create and recreate something that is pleasing, in our case, artistic creation.

External Links

Following

  1. interactivedesign.it
  2. Tangatamanu