Gerrit Rietveld Academie Plus

Joined
Amsterdam

User Stats

Profile Images

User Bio

De Gerrit Rietveld Academie is een hogeschool voor Beeldende Kunsten en Vormgeving. Wij verzorgen een bacheloropleiding en vier masteropleidingen. Vanaf het studiejaar 2014-2015 biedt de academie de bacheloropleiding Bachelor Beeldende Kunst en Vormgeving (voorheen de twee opleidingen Autonome Beeldende Kunst en Vormgeving) aan. Deze samenvoeging is een uiting van onze visie op kunstonderwijs waarin autonome en toegepaste kunst één wereld zijn. Deze opleiding heeft twaalf afstudeerrichtingen. Als student kies je, na een algemeen eerste jaar (het Basisjaar), voor drie jaren van verdieping in een van de afstudeerrichtingen.

The Gerrit Rietveld Academie is a university of applied sciences for Fine Arts and Design. We offer two bachelor degree programmes and four master degree programmes. Within the Bachelor you'll recieve a Bachelor of Fine Arts degree or a Bachelor of Design degree. Within these two programmes, there are various specialisations. Following a general first year, called the Basic Year, the student chooses one of the specialisations.

External Links

Following

  1. Inge Willems
  2. RIETVELD TV