SAHA

Joined
İstanbul

User Stats

Profile Images

User Bio

SAHA Derneği, Türkiye çağdaş sanatının tanınırlığını ve bilinirliğini artırmayı amaçlar ve bu doğrultudaki projelere karşılıksız destek verir.

SAHA, uluslararası sanat kurumları tarafından davet edilmiş projelerin hayata geçmesi için kurumlarla doğrudan işbirliği halinde çalışır; proje süreçlerinde kolaylaştırıcı rol üstlenir ve gerektiğinde kaynak geliştirir.
SAHA, sağladığı bu destek aracılığıyla, çağdaş sanat alanında faaliyet gösteren sanatçı, küratör, sanat tarihçisi ve eleştirmenlerin eğitim ve üretim ortamlarını ve uluslararası ağlarla etkileşimlerini geliştirmeyi hedefler.
SAHA, evrensel değerlere saygılı ve demokratik bir duruşla, Türkiye çağdaş sanatı için özgür bir “saha” oluşmasına katkıda bulunmayı misyon edinir.

SAHA Association aims to contribute towards the presence and visibility of contemporary art from Turkey and offers its support to artistic projects working in line with this vision.

SAHA directly collaborates with international arts institutions for the realization of commissioned or invited projects; acts as a facilitator in the project development phase and raises funds if and when necessary.
SAHA aims to improve the education and production infrastructure of artists, curators, art historians and critics working in the field of contemporary art and to enhance their interactions with international networks.
SAHA undertakes the mission of establishing an “open field” for contemporary arts in Turkey and adopts a democratic approach respectful of universal values.

External Links

Following

  1. salquebre emilie