SIGTE - Universitat de Girona Plus

Joined
Universitat de Girona

User Stats

Profile Images

User Bio

- Servei de la Universitat de Girona de recerca aplicada, formació i transferència de tecnologia i coneixement, especialitzat en el tractament de la Informació Geogràfica i l'ús i aplicació de les Geo-TIC.

- Servicio de la Universidad de Girona de investigación aplicada, formación y transferencia de tecnología y conocimiento, especializado en el tratamiento de la Información Geográfica y el uso y aplicación de las Geo-TIC.

- Service of the University of Girona involving applied research, training and knowledge and technology transfer, specialized in the treatment of geographic information and the use and application of Geo-ICT.

External Links