Slovak national gallery

Joined
Bratislava, Slovakia

User Stats

Profile Images

User Bio

Slovenská národná galéria je v zriaďovacej listine definovaná ako najvyššia a centrálna galerijná inštitúcia Slovenska. Význam a rozsah galérie, teda jej činnosti a zbierok napĺňa tento štatút a toto postavenie potvrdzuje. Galerijná autorita SNG, musí naplniť očakávania odbornej aj širokej verejnosti: rozvíjať sa ako celonárodná inštitúcia a zároveň formovať, budovať a definovať svoju galerijnú pozíciu v medzinárodnom kontexte.

Slovakian National Gallery is defined within the galleria charter as a highest and central galleria institution in Slovakia. The purpose of its collections and competency range of this gallery confirms the importance of its existence. The main authority of Slovakian National Gallery has to fulfill the expectations of the professionals and public individuals; it should also explore, develop and define its position within the international context as a national based institution.

External Links

Following

 1. Centre des arts actuels Skol
 2. Galerie PUSH
 3. MOCA LA
 4. CIAC-Montréal
 5. Corcoran School of Art @ GWU
 6. Design Museum Foundation
 7. National Museum of Australia
 8. Philadelphia Museum of Art
 9. Bronx Museum of the Arts
 10. Contemporary Arts Museum Houston
 11. Irish Museum of Modern Art
 12. Harvard Art Museums
 13. Europeana
 14. Web umenia
 15. theartVIEw
 16. METHOD MEDIA/Milton Raposo
 17. londonart
 18. American Federation of Arts

+ See all 26