Socialstyrelsen PRO

Joined
Sverige

User Stats

Profile Images

User Bio

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet och har en mycket bred verksamhet inom områdena socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd och epidemiologi.

Större delen av verksamheten är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare på de ovan nämnda områdena.

Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa och vårt uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

External Links

Following

  1. 737Channel