or cancel
 1. Photoshop CC quick preview

  07:22

  from Songvut Kositarut Added 45 0 0

  เอามายั่วกันนิดหน่อยก่อน แล้วจะเจาะลงไปทีละเรื่องอีกทีนะครับ

  + More details
  • Adobe Photoshop Tutorials - Basic Retouching Skin : Clear Skin Blemish. 8 Bit Photo

   08:54

   from Songvut Kositarut Added 451 3 0

   ตอนแรกของซีรีย์การรีทัชภาพบุคคล เป็นการเคลียร์ผิวแบบที่สามารถเลือกเก็บรายละเอียดของผิวโดยการแยกสีผิวกับรายละเอียดออกจากกันเพื่อที่จะรีทัช วิธีนี้ถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า Frequency Seperation ที่…

   + More details

   Browse Videos

   Videos Songvut Kositarut

   Here are all of the videos that Songvut Kositarut has uploaded to Vimeo. Appearances are videos that Songvut Kositarut has been credited in by others.

   Also Check Out