Speelgedrag

Joined
Alkmaar, Netherlands

User Stats

Profile Images

User Bio

Sociaal Vaardig door te Spelen in Kleuren.

Kinderen moeten veel kunnen spelen en bewegen. Het concept van speelgedrag werkt op basis van deze spelen en de beleving daarvan. Je bent tegelijkertijd aan het voelen, denken en doen.

Deze speelactiviteiten leveren ontwikkelingskansen op in speelgedrag. In bewegingslessen, op speelpleinen, binnen sportverenigingen en ook in de opvang kunnen de speelmomenten met speelgedrag ingericht worden. Sociaal vaardig- en intensief bewegen gaan prima samen. Kinderen krijgen vaardigheden om zelf interessante bewegingsspelen op gang te brengen en te houden. Er wordt na introductie van het concept vaak meer, beter, zelfstandiger en intensiever gespeeld. Dit komt ook tegemoet aan de wens van veel scholen en instellingen om de beweegnorm en gezondheid van kinderen te verbeteren.

Bovendien liggen er met dit concept van speelgedrag, uitgesproken kansen om kinderen extra zorg te bieden op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden. Kinderen worden nauwkeurig gevolgd in hun ontwikkeling van speelgedrag. En deze kinderen kunnen, door de gerichte aanpak van speelgedrag in kleuren, meer succes ervaren tijdens spelen.

External Links