SST vzw

Joined
Gent

User Stats

Profile Images

User Bio

SST vzw (Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling) is de koepel van de Sociale Werkplaatsen en Arbeidszorgcentra in Vlaanderen en is actief op drie terreinen:

- We ondersteunen de leden door het verschaffen van informatie, ontwikkelen methodieken en we bevorderen de communicatie binnen de eigen sector.
- We verdedigen de belangen van de sector en zijn gesprekspartner naar het beleid en het brede maatschappelijke veld.
- We nemen het formele en gestructureerde werkgeverschap op t.a.v. de Sociale Werkplaatsen.
Dit gebeurt in het kader van het paritair comité 327

External Links