Stage

Joined

User Stats

Profile Images

User Bio

Stage je multižánrové podujatie, prostredníctvom ktorého chceme poskytnúť priestor na prezentáciu mladých talentov v rôznych oblastiach (hudba, literatúra, umenie, ...), rozvíjať diskusiu na rôzne témy so zaujímavými hosťami a inšpirovať sa novými nápadmi.

Cieľom [stejdžu] je dozvedieť sa niečo nové, vzbudiť v ľuďoch záujem o osobnostný a profesionálny rast a motivovať ich k rozvíjaniu sa v oblastiach, ktoré ich zaujímajú.

Stage je celovečerná akcia, ktorá sa koná každý mesiac v kongresovej sále, v saleziánskom stredisku na Mamateyovej.

Stage je priestor pre rozšírenie našich obzorov, získanie nových poznatkov a načerpanie inšpirácie.

Očakávať môžete rodinnú atmosféru a zaručene kvalitne strávený večer.

Tešíme sa na vás.

External Links

Following

  1. The Cana Family