STT Plus

Joined
The Hague

User Stats

Profile Images

User Bio

Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT).

De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVINIRIA).

STT is een publiek-private organisatie zonder winstoogmerk, waarvan de inkomsten bestaan uit algemene bijdragen van bedrijfsleven en overheid, en projectsubsidies. 

Het  STT-bureau bestaat uit acht tot tien personen, waaronder een directeur, een secretaris, drie stafmedewerkers en gemiddeld vier projectleiders. De projectleiders, die de verkenningen trekken, hebben vijf tot tien jaar werkervaring bij bedrijfsleven, overheid en wetenschap.STT beheert daarnaast drie bijzondere leerstoelen op het gebied van toekomstverkenning en -onderzoek. [ STT bestuur & leerstoelen ]. Voorts heeft STT nauwe banden met het Netwerk Toekomst Verkenningen (NTV). 

External Links

Following

  1. Erasmus Universiteit Rotterdam
  2. Universiteit Utrecht
  3. Open Universiteit
  4. Hubbub
  5. Kars Alfrink