1. Johan Thorn Prikker: Glas-in-loodramen in Keulen

  03:28

  from ARTtube / Added

  0 Plays / / 0 Comments

  De tentoonstelling Johan Thorn Prikker - De Jugendstil voorbij (13 november 2010 t/m 13 februari 2011 bij Museum Boijmans Van Beuningen) volgde de kunstenaar langs alle plaatsen waar hij woonde en langs alle veranderingen die zich in zijn werk voltrokken. Onderdeel van de tentoonstelling was een serie films, die ook hier op ARTtube te zien zijn. Keulen In 1926 verhuist Thorn Prikker naar Keulen. Hij wordt er professor aan de Kölner Werkschulen, waar hij opnieuw een eigen atelier krijgt. Gedurende dit laatste deel van zijn loopbaan maakt hij nog uitsluitend omvangrijke, monumentale werken, vaak in samenwerking met belangrijke architecten. Ondanks zijn onorthodoxe opvattingen over het geloof is hij voor de katholieke kerk een veel gevraagde ontwerper. In 1930 mag hij alle 51 ramen voor de verbouwde St Georgkerk in Keulen ontwerpen. In dit project verenigt hij zijn kennis van de Romaanse architectuur, de middeleeuwse lichtmystiek en de moderne opvattingen over de liturgie.

  + More details
  • Johan Thorn Prikker: Wandschilderingen in Rotterdam

   03:12

   from ARTtube / Added

   2 Plays / / 0 Comments

   De tentoonstelling Johan Thorn Prikker - De Jugenstil voorbij (13 november 2010 t/m 13 februari 2011 bij Museum Boijmans Van Beuningen) volgde de kunstenaar langs alle plaatsen waar hij woonde en langs alle veranderingen die zich in zijn werk voltrokken. Onderdeel van de tentoonstelling was een serie films, die ook hier op ARTtube te zien zijn. Rotterdam Johan Thorn Prikkers succes in Duitsland begint rond 1920 ook in Nederland door te dringen. Zijn eerder afgewezen ontwerp Het Havenbedrijf voor de raadzaal in het nieuwe stadhuis van Rotterdam is in 1921 te zien op een overzichtstentoonstelling van Thorn Prikker in de Rotterdamse Kunstkring. Directeur Hannema van Museum Boymans neemt het in 1922 op in de collectie en onderstreept hiermee zijn streven om voortaan ook een museum voor moderne kunst te zijn.

   + More details
   • Johan Thorn Prikker: Wanddecoratie in Scheveningen

    03:10

    from ARTtube / Added

    3 Plays / / 0 Comments

    De tentoonstelling Johan Thorn Prikker - De Jugendstil voorbij (13 november 2010 t/m 13 februari 2011 bij Museum Boijmans Van Beuningen) volgde de kunstenaar langs alle plaatsen waar hij woonde en langs alle veranderingen die zich in zijn werk voltrokken. Onderdeel van de tentoonstelling was een serie films, die ook hier op ARTtube te zien zijn. Na 1895 richt Johan Thorn Prikker zich steeds meer op de toegepaste kunst. Hij beoogt daarmee een groter publiek te bereiken. Met de architect Chris Wegerif richt Thorn Prikker in Den Haag een vooruitstrevende galerie op: Arts and Crafts. Behalve schilderijen en sculpturen van internationale kunstenaars en meubels van Henry van de Velde, zijn hier ook de in eigen werkplaatsen gemaakte batiks, lampen en ook meubels van Johan Thorn Prikker te koop. In 1900 is Thorn Prikker vervolgens bij de interieurfirma Binnenhuis Die Haghe betrokken. Samen met de beeldhouwer Johan Altorf voert hij opdrachten uit voor Huis de Zeemeeuw in Scheveningen.

    + More details
    • Johan Thorn Prikker: Glas-in-loodramen in Neuss

     03:33

     from ARTtube / Added

     3 Plays / / 0 Comments

     De tentoonstelling Johan Thorn Prikker - De Jugendstil voorbij (13 november 2010 t/m 13 februari 2011 bij Museum Boijmans Van Beuningen) volgde de kunstenaar langs alle plaatsen waar hij woonde en langs alle veranderingen die zich in zijn werk voltrokken. Onderdeel van de tentoonstelling was een serie films, die ook hier op ARTtube te zien zijn. Neuss De koorvensters voor de Driekoningenkerk in Neuss veroorzaken rond 1910 Johan Thorn Prikkers doorbraak in Duitsland als monumentale kunstenaar.

     + More details
     • Johan Thorn Prikker: Glas-in-lood en wanddecoraties in Hagen

      03:19

      from ARTtube / Added

      5 Plays / / 0 Comments

      De tentoonstelling Johan Thorn Prikker - De Jugendstil voorbij (13 november 2010 t/m 13 februari 2011 bij Museum Boijmans Van Beuningen) volgde de kunstenaar langs alle plaatsen waar hij woonde en langs alle veranderingen die zich in zijn werk voltrokken. Onderdeel van de tentoonstelling was een serie films, die ook hier op ARTtube te zien zijn. Hagen Op uitnodiging van Karl Ernst Osthaus, een invloedrijke kunstverzamelaar en medeoprichter van de Duitse Werkbund, verhuist Thorn Prikker in 1910 naar Hagen. In Hagen betrekt Johan Thorn Prikker een door Mathieu Lauweriks ontworpen huis vlakbij de kapitale villa Hohenhof van Osthaus. Deze villa, naar een ontwerp van Henry van de Velde, is een echt Gesamtkunstwerk, waaraan Thorn Prikker ook mag bijdragen.

      + More details
      • Johan Thorn Prikker: Mozaïek en glas-in-loodraam in Düsseldorf

       03:39

       from ARTtube / Added

       4 Plays / / 0 Comments

       De tentoonstelling Johan Thorn Prikker - De Jugendstil voorbij (13 november 2010 t/m 13 februari 2011 bij Museum Boijmans Van Beuningen) volgde de kunstenaar langs alle plaatsen waar hij woonde en langs alle veranderingen die zich in zijn werk voltrokken. Onderdeel van de tentoonstelling was een serie films, die ook hier op ARTtube te zien zijn. Düsseldorf In 1923 keert Johan Thorn Prikker terug naar het Rijnland. Hij wordt leraar aan de academie van Düsseldorf. Hier kan hij zijn eigen glasatelier inrichten en dus voor het eerst invloed uitoefenen op alle stappen in het maakproces. Deze positie levert hem prestigieuze opdrachten op, waaronder glas-in-loodramen en mozaïeken voor het GeSoLei tentoonstellingsgebouw in Düsseldorf. Zijn spectaculaire ontwerpen zijn hier nadrukkelijk met de architectuur en daarmee volgens hem ‘direct met het leven’ verbonden.

       + More details
       • Lezingen Genius Loci Rondeel 2012

        10:50

        from Roderik Rodenburg / Added

        0 Plays / / 0 Comments

        In de oudheid werd met 'genius loci' de beschermende geest van een bepaald gebied bedoeld. Tegenwoordig gebruikt men het vooral om de 'eigenheid' van een locatie te benadrukken. Vanuit verschillende disciplines -beeldende kunst, bouwgeschiedenis en (landschaps-) architectuur vertellen opeenvolgende sprekers over de inspiratie die zij vinden in de historische en culturele gelaagdheid van stad en landschap. De eerste lezing was op 8 februari 2012 (Gert Jan Kocken) 15 februari (Birthe Leemeijer) 29 februari (Bruno Doedens) 14 maart (Paul Meurs) 28 maart (Eric Luiten) 11 april (Cor Wagenaar) De lezingenserie 'Genius Loci' vond plaats in Architectuurcentrum het Rondeel in Deventer: http://www.rondeeldeventer.nl/

        + More details
        • Moespot Fase II - Vollenhove

         02:21

         from Boes + Kok B.V. / Added

         75 Plays / / 0 Comments

         De Moespot is een buurtschap in de gemeente Steenwijkerland in de Kop van Overijssel in de gelijknamige provincie Overijssel. Het buurtschap is weggescholen in de luwte van de oude Zuiderzeedijk voor barre elementen, aan het Jabikspad tussen voormalig Zuiderzee stadjes Blokzijl en Vollenhove bevindt zich dit gehucht De Moespot. Aan de andere kant van de oude Zuiderzeedijk ligt het Vollenhovermeer. Dit meer is een restant van de voormalige Zuiderzee. Met de aanleg van de Noordoostpolder is veel van de identiteit en charme van het grensgebied tussen land en water verloren gegaan. Het gebied is verworden tot een achterdeur. Na bestudering van de verschillende mogelijkheden is gebleken dat de structuur en filosofie voor dit ontwerp centraal moest komen te staan in de nieuw te ontwikkelen wooneenheden, uitgangspunt bij deze planontwikkeling (inpassingsplan) is de inzet van bestaande en historisch kwaliteiten, zoals te conformeren aan bestaande structuur en bebouwing. De visie van Boes + Kok: Respect voor traditie met een eigentijds signatuur. Ontwerper Dirk-Jan Boes tekende voor het ontwerp van deze twee bijzondere wooneenheden op deze unieke plek. “De Moespot heeft een monumentaal en modern karakter gekregen,” vertelt hij. “De huizen zijn ontworpen met een groot respect voor cultuurhistorie met een eigentijds signatuur. In de nieuwe situatie worden in het (voormalig) plangebied in plaats van vijf wooneenheden er twee gebouwd (waarvan reeds één woning gereed is Moespot 5). Het totale inpassingsplan voorziet nu in twee vrijstaande woningen inclusief bijbehorende bijgebouwen. Op de kavel wordt naast een woonboerderij ook een vrijstaande garage/berging in de vorm van een traditionele kapschuur gebouwd en een vrijstaand bijgebouw in de vorm van een traditionele hooiberg. Deze gebouwen liggen alle achter de woningen, met de achterkant richting de Weg van Twee Nijenhuizen. Iedere kavel heeft in de nieuwe situatie een eigen ontsluiting aan de Moespot waarbij ook aandacht wordt besteed aan de groenstructuur in het kader van een goede landschappelijk inpassing. Voor de Moespot 7 is gekozen voor een compacte ensemble van gebouwen met een prominente karakteristieke woonboerderij als hoofdgebouw. De bijgebouwen zijn in samenhang met hoofdgebouw ontworpen en dusdanig in ondergeschiktheid gesitueerd. Het ‘nieuwe’ plan resulteert in een aanzienlijk ‘opener karakter’ dan het ontwerpplan binnen het vigerende bestemmingsplan, daarnaast worden er 3 wooneenheden uit het plan weggenomen. Door het nieuwe woonhuis het volume te geven van een traditioneel hallenhuis-typologie boerderij – zoals deze op het Hoge land van Vollehove in veelvoud voorkomt (Moespot, Leeuwte, Zuurbeek, Barsbeek) – is het ons gelukt om een karakteristiek erf te realiseren passend binnen het karakter van het buurtschap De Moespot en het ‘Hoge land van Vollenhove’.

         + More details
         • Van 2D naar OpenBIM, een praktijkverhaal door heren 5 architecten

          28:10

          from Heren 5 Architecten / Added

          8 Plays / / 0 Comments

          Samenwerken doen we met een open vizier en met competenties als een ‘kritische houding’, maar ook een ‘verbindend vermogen’. Wij beheersen het bouwproces en focussen ons op teambuilding met als doel om samen een goed plan te kunnen maken. Zo werken wij aan plannen die beter, sneller, goedkoper en met meer plezier worden ontwikkeld. De vormen van samenwerken verschillen. Termen als co-makership, LEAN-werken, ketensamenwerking en BIM zijn ons niet vreemd. Vroegtijdig met een aannemer aan tafel zien wij als een enorm voordeel en een kans, met als resultaat een voorspelbare, doorlopende planning en proces, een betrouwbare prijs, en een reductie van faalkosten. Totaal samenwerken is succesvol samenwerken met meer kwaliteit voor een standaard of lagere prijs, waarbij open BIM het ideale middel is om dit te bewerkstelligen. Heren 5 is al 2 jaar geleden over gegaan van het traditionele 2D tekenen naar het tekenen in 3D, om vervolgens eenvoudig de stap naar het BIM te kunnen maken. Onze eerste parktijkervaring was bij het project ‘De Spieghelbuurt’, te Alkmaar. Hier hadden we de werktekeningen al voor gemaakt en werden we door aannemer ‘Van Wijnen’ gevraagd om naderhand een BIM-model te maken voor fase 1 aan de hand van de definieve 2D tekeningen. Tezamen met de ketenpartners hebben we de randvoorwaarden uitgezet en het model opgebouwd, waarna zij hun eigen onderdelen konden implementeren middels aspectmodellen. Met behulp van een modelchecker zijn er clashes uitgevoerd waarna de modellen geoptimaliseerd konden worden. Met succes is het gebouw vervolgens tot uitvoering gebracht. Voortbordurend op deze kennis hebben we voor ‘De Spieghelbuurt’ fase 3 volledig vanaf DO in 3D opgezet, om na de bouwaanvraag de werktekeningen efficiënt in BIM te kunnen maken. Met uitzondering van de details is al het tekenwerk in deze fase, dus ook de 2D tekeningen, middels BIM gegenereerd. Hierdoor is de kans op afwijkingen tussen het 2D tekenwerk en het BIM-model uitgesloten, wat in fase 1 nog een risico was. Onze volgende ervaring in BIM is met aannemer ‘De Nijs’ voor het project ‘De Kolenkit’, te Amsterdam. Zij gebruiken BIM al in een vroeg stadium om te kunnen calculeren. We hebben de bouwaanvraag tekeningen dan ook middels BIM gegenereerd en hebben een model kunnen leveren volledig naar de wensen en voorwaarden van de aannemer. Zo voldoet het model volledig aan de RGD norm en is er gebruik gemaakt van de NLsfb codering voor de elementen. Momenteel zijn we bezig met de werktekeningen fase. Doordat bovenstaande aannemers geloven in een vroegtijdige samenwerking en ‘open BIM’, waarbij het niet uitmaakt welke software er wordt gebruikt, hebben wij kunnen aantonen dat we met ons programma uitstekend kunnen inspelen op de wensen en voorwaarden die een aannemer aan ons stelt. We zijn hiermee een serieuze partner om middels een nauwe samenwerking een soepel totaalproces te garanderen en tot een goed BIM-model te komen. Inmiddels worden vrijwel alle inkomende projecten vanaf DO in 3D danwel BIM uitgevoerd, omdat wij geloven in de voordelen en we ons op dit gebied willen blijven ontwikkelen. Het model wordt daarnaast niet alleen gebruikt voor BIM, maar tevens halen wij hier onze visualisatiebeelden uit om het ontwerp inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld voor de bouwaanvraag of voor verkoopbrochures.

          + More details
          • Sensory Spaces 6 - Sara VanDerBeek (Eng)

           07:50

           from ARTtube / Added

           69 Plays / / 0 Comments

           Sensory Spaces is a series of commissioned solo projects presented in the Willem van der Vorm Gallery, located in the freely accessible exhibition space in the museum’s entrance hall. For each edition an artist is invited to develop a work that emphasises or alters the visitor’s experience of this particular space. Sara VanDerBeek (Baltimore 1976) creates photographs, sculptures and installations. The American artist has always been interested in the way photography influences our perception of time, scale and space: our memory is not a strong fortress full of facts, but a temporary configuration of impressions, a collection of mutually connected images. VanDerBeek finds inspiration in universal symbols like the moon, the sea and the sky, recognizing in them the cyclical and the transient qualities of nature. The stratification of history in the city also plays an important role in her work. Cities such as Detroit, New Orleans and Baltimore are key in several of her projects. Her recent installation for Sensory Spaces brings her to Rotterdam. In this video Sara VanDer Beek and curator Francesco Stocchi explain the work. Sensory Spaces 6 – Sara VanDerBeek 7 February – 31 May 2015 With the generous support of: Ammodo

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."