1. آیا عدالت بین المللی ممکن است؟ ( سخنرانی) - اخلاق ۲۱

  28:00

  from Agora / Added

  122 Plays / / 0 Comments

  جلسه بیست و یکم از مجموعه نشست‌های "انجمن فلسفی آگورا" در مورد موضوع اخلاق بخش اول: سخنرانی دانشگاه تورنتو - ۲۳ ژوئن ۲۰۱۲ همراه با رامین جهانبگلو

  + More details
  • حکومت قانون و حقوق بشر (پرسش و پاسخ) - اخلاق ۲۳

   49:43

   from Agora / Added

   70 Plays / / 0 Comments

   جلسه بیست و سوم از مجموعه نشست‌های "انجمن فلسفی آگورا" در مورد موضوع اخلاق بخش دوم: پرسش و پاسخ دانشگاه تورنتو - ۷ ژوئیه ۲۰۱۲ همراه با حسین رئیسی

   + More details
   • ساختار معمارانه در شعر نیما: یک رویکرد باختینی (سخنرانی) - اخلاق ۲۵

    28:13

    from Agora / Added

    193 Plays / / 0 Comments

    جلسه بیست و پنجم از مجموعه نشست‌های "انجمن فلسفی آگورا" در مورد موضوع اخلاق بخش اول: سحنرانی دانشگاه تورنتو - ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۲ همراه با محمود خوشچهره

    + More details
    • اخلاق دینی (۱/۲) - اخلاق ۴

     26:27

     from Agora / Added

     228 Plays / / 0 Comments

     جلسۀ چهارم از مجموعه نشست‌های "انجمن فلسفی آگورا" در مورد موضوع اخلاق بخش نخست: سخنرانی دانشگاه تورنتو - ۳ مارس ۲۰۱۲ همراه با رامین جهانبگلو

     + More details
     • اخلاق چیست؟ (۲/۲) - اخلاق ۱

      36:43

      from Agora / Added

      312 Plays / / 0 Comments

      جلسۀ اول از مجموعه نشست‌های "انجمن فلسفی آگورا" در مورد موضوع اخلاق بخش دوم: پرسش و پاسخ دانشگاه تورنتو - ۱۱ فوریه ۲۰۱۲ همراه با رامین جهانبگلو

      + More details
      • اخلاق دوستی (۱/۲) - اخلاق ۲

       25:56

       from Agora / Added

       465 Plays / / 0 Comments

       جلسۀ دوم از مجموعه نشست‌های "انجمن فلسفی آگورا" در مورد موضوع اخلاق بخش نخست: سخنرانی دانشگاه تورنتو - ۱۸ فوریه ۲۰۱۲ همراه با رامین جهانبگلو

       + More details
       • اخلاق دوستی (۲/۲) - اخلاق ۲

        37:50

        from Agora / Added

        308 Plays / / 0 Comments

        جلسۀ دوم از مجموعه نشست‌های "انجمن فلسفی آگورا" در مورد موضوع اخلاق بخش دوم: پرسش و پاسخ دانشگاه تورنتو - ۱۸ فوریه ۲۰۱۲ همراه با رامین جهانبگلو

        + More details
        • اخلاق و آموزش (پرسش و پاسخ) - اخلاق ۱۲

         32:18

         from Agora / Added

         114 Plays / / 0 Comments

         جلسه دوازده ام از مجموعه نشست‌های "انجمن فلسفی آگورا" در مورد موضوع اخلاق بخش دوم: پرسش و پاسخ دانشگاه تورنتو - ۲۸ آوریل ۲۰۱۲ همراه با رامین جهانبگلو

         + More details
         • عدالت انتقالی (پرسش و پاسخ) - اخلاق ۱۶

          33:14

          from Agora / Added

          96 Plays / / 0 Comments

          جلسه شانزده ام از مجموعه نشست‌های "انجمن فلسفی آگورا" در مورد موضوع اخلاق بخش دوم: پرسش و پاسخ دانشگاه تورنتو - ۲ ژوئن ۲۰۱۲ همراه با رامین جهانبگلو

          + More details
          • آیا عدالت بین المللی ممکن است؟ ( پرسش و پاسخ) - اخلاق ۲۱

           40:02

           from Agora / Added

           79 Plays / / 0 Comments

           جلسه بیست و یکم از مجموعه نشست‌های "انجمن فلسفی آگورا" در مورد موضوع اخلاق بخش دوم: پرسش و پاسخ دانشگاه تورنتو - ۲۳ ژوئن ۲۰۱۲ همراه با رامین جهانبگلو

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."