1. Facing Financial Challenges Overview / Trosolwg Wynebu Heriau Ariannol

  04:39

  from Wales Audit Office / Added

  4 Plays / / 0 Comments

  Chapters / Penodau 00:00 Anthony Barrett, Wales Audit Office / Swyddfa Archwilio Cymru 01:06 Mark Owen, Society of Welsh Treasurers / Cymdeithas Trysoryddion Cymru 02:32 Guy Clifton, Grant Thornton This webinar will be focused on identifying how the strategic and operational management of public services can be streamlined to manage the planned deficit reduction plan whilst delivering quality key services. Canolbwyntiodd y Weminar ar adnabod sut y gellir symleiddio rheolaeth strategol a gweithredol ar wasanaethau cyhoeddus i reoli'r cynllun lleihau diffyg arfaethedig a darparu gwasanaethau allweddol o safon.

  + More details
  • Facing Financial Challenges Webinar / Gweminar Wynebu Heriau Ariannol

   01:15:57

   from Wales Audit Office / Added

   5 Plays / / 0 Comments

   Chapters / Penodau 05:16 1. How will the roles of strategic and operational management and Board members need to change going forward? / Sut y bydd angen i rolau rheolwyr strategol a gweithredol ac aelodau'r Bwrdd newid yn y dyfodol? 12:24 2.Given the need to change the Welsh Public landscape, are current systems sufficient to successfully facilitate the changes needed? / O ystyried yr angen i newid tirlun Cyhoeddus Cymru, a yw'r systemau cyfredol yn ddigonol i hwyluso'r newidiadau sydd eu hangen yn llwyddiannus? 29:31 3. How prepared are Welsh Public Services to deliver transformation? / Pa mor barod yw'r Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru i drawsnewid? 44:01 4. How can organisations effectively manage partnership and collaboration arrangements, champion openness, raise understanding and improve engagement? / Sut gall sefydliadau yn mynd ati i reoli trefniadau partneriaeth a chydweithio yn effeithiol, a hyrwyddo diwylliant o fod yn agored, gwella dealltwriaeth a gwella trefniadau ymgysylltu? 57:02 5. How do Welsh public bodies propose managing reserves going forward? / Sut mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn bwriadu rheoli eu cronfeydd wrth gefn yn y dyfodol? This webinar focused on identifying how the strategic and operational management of public services can be streamlined to manage the planned deficit reduction plan whilst delivering quality key services. Canolbwyntiodd y Weminar ar adnabod sut y gellir symleiddio rheolaeth strategol a gweithredol ar wasanaethau cyhoeddus i reoli'r cynllun lleihau diffyg arfaethedig a darparu gwasanaethau allweddol o safon.

   + More details
   • Chris Buri, CIO, Hitachi Consulting presents the future of Hitachi at Oracle OpenWorld

    26:19

    from Hitachi Consulting / Added

    5 Plays / / 0 Comments

    Chris Buri explains the history of Hitachi, the challenges the company has faced throughout the years and the future plans  

    + More details
    • Grant Thornton Recruiting

     02:34

     from Rated i Creative / Added

     12 Plays / / 0 Comments

     Now Hiring! We helped this powerhouse Tax & Accounting firm bring in new recruits as they expand across the U.S. and Internationally.

     + More details
     • Drych, drych ar y wal...Myfyrio ar Lywodraethu Da

      05:50

      from Wales Audit Office / Added

      25 Plays / / 0 Comments

      Penodau 00:00 Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cyhoeddus 00:38 Jessica Crowe, Canolfan Craffu Cyhoeddus 01:57 Claer Lloyd-Jones, Claer Lloyd-Jones Cyf. 02:31 Rebecca David-Knight, Canolfan Craffu Cyhoeddus Cymru 03:16 David Richards, Llywodraeth Cymru 04:27 Omer Tauqir, Grant Thornton 04:53 Gary Devlin, Grant Thornton Gan weithio gyda'r Ganolfan Craffu Cyhoeddus a Grant Thornton, cynhaliodd Tîm y Gyfnewidfa Arfer Da ddigwyddiad am ddim ar Lywodraethu. Daeth y seminar â'r syniadau a'r arferion diweddaraf o bob cwr o Gymru a thu hwnt ynghyd.

      + More details
      • Mirror, mirror on the wall... Reflecting on Good Governance

       06:03

       from Wales Audit Office / Added

       17 Plays / / 0 Comments

       Chapters 00:00 Huw Vaughan Thomas, Auditor General for Wales 00:50 Jessica Crowe, Centre for Public Scrutiny 02:09 Claer Lloyd-Jones, Claer Lloyd-Jones Ltd. 02:43 Rebecca David-Knight, Centre for Public Scrutiny Wales 03:28 David Richards, Welsh Government 04:40 Omer Tauqir, Grant Thornton 05:05 Gary Devlin, Grant Thornton Working with the Centre for Public Scrutiny and Grant Thornton, the Good Practice Exchange Team ran a free event on Governance. The Seminar brought together the most up-to-date thinking and practice from across Wales and beyond.

       + More details
       • Business Young Alumni Panel

        40:42

        from Evangel University / Added

        33 Plays / / 0 Comments

        + More details
        • Autumn 2014 | Quarterly Update | Instinctif Partners - Film & Motion

         02:17

         from Film & Motion by Instinctif / Added

         A quarterly update of a small sample of the film and animation work that the Film & Motion team of Instinctif Partners have completed during Autumn 2014.

         + More details
         • Grant Thornton Liverpool International Festival for Business 2014

          04:59

          from Glasgows Events / Added

          It was great to be involved in Liverpool International Festival for Business 2014

          + More details
          • Online Accounting Grant Thornton NL

           02:29

           from grantthorntonnl / Added

           Als ondernemer weet u als geen ander hoe belangrijk actuele cijfers zijn. In plaats van achter de feiten aan te lopen kunt u deze nu ook vóór zijn. Wij hebben hier de oplossing voor. Met Online Accounting, een service ‘In the cloud’, heeft u altijd en overal inzicht in uw financiële administratie en management informatie.

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."