1. СОВЕРШЕНСТВО

  26:06

  from goivari Added 6 0 0

  программа "Ступени возвышения"

  + More details
  • Един, Едно или Трима в едно? (втора част)

   33:57

   from The HARTA Association Added 8 0 0

   Един, Едно или Трима в едно? (източният монизъм и християнското учение за Триединството) Лекция, организирана от сдружение ХАРТА и Философско-историческият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Лектор: Елис Потър (Швейцария, САЩ) (първа част на лекцията: https://vimeo.com/57659905) Въпроси и отговори: 10:01 - В Троицата Синът и Духът виждат от различен ъгъл Отец. Това не създава ли някаква йерархия, оттам и триада вместо триединство? 17:57 - Каква е разликата между покоряването и смирението и отказването от желанията ни в монизма 19:58 - Какви са най-големите заблуди за Бога 23:07 - Възможно ли е човек да има желания и нужди, които минават отвъд подобието на нуждите и желанията на Бога? Ако има, как да ги разпознаем? 26:34 - Възможно ли е освен чувството да има друг външен, обективен критерий за разпознаване на такива нужди? 29:54 - Както казахте, в християнството човекът е отделен от Бога поради грехопадението, а в последствие Той се опитва да се свърже отново с човека - защо? 30:41 - Дали след сватбата на Младоженеца (Христос) и невястата (Църквата) в Триединството ще се появи и четвърта личност? Елис Потър е музиковед и бивш дзен-будистки монах, в продължение на 15 години. Обръща се към християнството през 70-те години на xx век под влияние на видния протестантски апологет Франсиз Шефър. Оттогава изнася лекции с духовно-просветен и апологетичен характер в много страни по света. Участието му в предвидения лекционен панел ще даде възможност да се представи един западен, протестански поглед към темата за използването на образи в християнския духовен живот. От друга страна, неговият опит и познания за будизма с неговата абстрактна духовност без образи ще обогатят и разширят обхвата на темата извън вътрешно-християнския диалог и ще я направят по-интересна за широката публика. http://harta.bg/public_events/544

   + More details
   • Един, Едно или Трима в едно?

    01:03:33

    from The HARTA Association Added 71 0 0

    Един, Едно или Трима в едно? (източният монизъм и християнското учение за Триединството) Лекция, организирана от сдружение ХАРТА и Философско-историческият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Лектор: Елис Потър (Швейцария, САЩ) (втора част на лекцията: https://vimeo.com/58271555) Елис Потър е музиковед, бил е дзен-будистки монах в продължение на 15 години. Обръща се към християнството през 70-те години на XX век под влияние на видния протестантски апологет Франсиз Шефър. Оттогава изнася лекции с духовно-просветен и апологетичен характер в много страни по света. Участието му в предвидения лекционен панел ще даде възможност да се представи един западен, протестански поглед към темата за използването на образи в християнския духовен живот. От друга страна, неговият опит и познания за будизма с неговата абстрактна духовност без образи ще обогатят и разширят обхвата на темата извън вътрешно-християнския диалог и ще я направят по-интересна за широката публика. http://harta.bg/public_events/544

    + More details
    • About Mark W. Gura - What Is It All For?

     01:43

     from Mark W. Gura Added

     About Mark W. Gura, author and host of the Blind Faith Virus Vaccine TV Show For more info go to: http://www.WhatIsItAllFor.com © Copyright Mark W. Gura All Rights Reserved. NASA images RT.com images Special thanks to: InnerAction Press, LLC Abrupt Media, LLC Makeup artist Paula Molinari

     + More details
     • A Father With a Majestic Name

      19:57

      from Russell Brownworth Added 4 0 0

      The great existential questions of life: Origin (Who am I?), Worth (Am I loved?) Purpose (What am I supposed to be doing with my life?)....we all want to know about these. All three are answered in the Father with a majestic name.

      + More details
      • After the Parade

       00:34

       from The Art of Zhen Shan Ren Added 57 0 0

       Oil on Canvas (36 x 48 inches) 2005, Xiqiang Dong www.en.falunart.org

       + More details
       • AKASHIC RECORDS. A guided meditatoin to access the Akashic Records

        49:57

        from Jon Eves Added 1,106 1 0

        A basic guided meditation to access the Akashic records. Simply sit, listen and feel the journey unfold. Once you reach the Akashic book you will be able to ask any questions you have about life, the universe and everything in-between. You may wish to ask about life after death, the purpose and meaning of life or even ask to meet your spirit guide. You may receive an answer either by sight, sound, taste or hearing. Afterwards, you will journey back down to reality so you can continue your day. Note- This is a rough version with no sound effects- I will record a better version later when I’ve got time.

        + More details
        • A LETTER

         03:25

         from A.M. Thomas Added 63 0 0

         I am now twenty-five years old. I feel like I've lived a long time. I don't feel like a young person anymore and I'm not sure I ever have. When I was young, I had all of these tangible lines of choice branching out before me. But as I get older, as I make decisions, as I choose what I want to do with my life, those lines of choice become fewer, until there are no lines left at all and I have already lived my life and I'm sitting at the top of this dead tree of choices already made. Sometimes I just want to lay down. Sometimes I just want to jump out of my skin. That's really how it seems in my mind. A lot of times I will make weird, loud sounds with my throat and then look around and if it seems like someone might be around I will laugh to make it seem less weird. A lot of times I think about wanting to fall down and just keep falling. Sometimes I am so in love with life that I am floated. I can feel my body several feet in front of me like I am projecting myself. Everything is so significant and I live in a meaningful, beautiful world - meaningful and beautiful because that is the way I have chosen to understand it. Sometimes as I writhe around on the floor I think about convincing everyone around me, and myself, that there is something magical here, underneath us, in the dark. Truly. Sometimes when I'm naked, I get the urge to write, to create, so bad that I can hardly do anything else. So there is this duality. Wherever I go, there are two lines, overhead, running parallel away from me, reaching towards the horizon. At some point, the two lines meet. I imagine myself always walking under those two lines towards that meeting point. I don't know if it's possible to make it to that point. I don't know if I want to even get there. But I'm not going to stop walking. I will never stop walking towards that point. http://wearawaxdustcoat.net

         + More details
         • Alexandra : My Deep Awakening with Tim Freke

          02:15

          from Tim Freke Added 72 0 0

          Find out more : http://www.TimFreke.com The Deep Awakening, (aka The Mystery Experience), is a wonderful mix of transformational spiritual retreat and playful celebration of life, led by philosopher Tim Freke. Watch other participants sharing their deep awake experiences : www.vimeo.com/channels/911828

          + More details
          • Всегда с вами (Always With You) [ru,eng]

           23:09

           from JivJago Studio Added 1,172 5 0

           Этот фильм о Дне Божественного Ухода нашего возлюбленного Гурудева Шрилы Бхакти Сундара Говинды Махараджа. Пожалуйста, простите любые оскорбления, которые мы могли бы совершить в наших попытках служить его Божественной Милости. JivJago Studio P.S Этот файл содержит английскую и русскую аудиодорожку, и он доступен для скачивания для зарегистрированных пользователей Vimeo. This file contains English and Russian audio track, and it is available for download for registered users of Vimeo.

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."