1. MsZ Poltár, 3. 2. 2015 - I. časť

  03:11:35

  from Mesto Poltár Added 1,022 0 0

  Program rokovania MsZ: 1. Návrh na zmenu rozpočtu 2015 rozpočtovým opatrením č. 1 2. VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa…

  + More details
  • CARNAGE NIGHT 2

   02:55:20

   from Mesto Poltár Added 2,107 1 0

   NOC BOJOVNÍKOV - športová hala v Poltári, 22. 11. 2014.

   + More details
   • Mst. zastupiteľstvo, 4. 10. 2016, 1. časť

    02:53:56

    from Mesto Poltár Added 342 0 0

    Program rokovania MsZ: 1. Správa o činnosti a spolupráci mesta s požiarnym zborom 2. Správa o stave bezpečnostnej situácie a vývoji kriminality v meste 3. Správa…

    + More details
    • Mst. zastupiteľstvo, 20. 4. 2017

     02:50:08

     from Mesto Poltár Added 575 0 0

     + More details
     • 40-te výročie umeleckého školstva a ZUŠ v Poltári

      02:49:50

      from Mesto Poltár Added 449 0 0

      Kultúrny dom Poltár, 6. november 2014

      + More details
      • Mst. zastupiteľstvo, 15. 12. 2016, 3. časť

       02:46:46

       from Mesto Poltár Added 300 0 0

       Program rokovania MsZ: 13. Participatívny rozpočet mesta Poltár – vyhodnotenie 14. Kontrola bežných príjmov, platby za hrobové miesta r. 2016 15. Kontrola…

       + More details
       • Mst. zastupiteľstvo, 4. 10. 2016, 2. časť

        02:43:39

        from Mesto Poltár Added 258 0 0

        Program rokovania MsZ: 12. Predloženie dokumentov týkajúcich sa penalizačných faktúr od firmy M a M spol. s. r. o. Lučenec 13. Kontrola hospodárenia a celkovej…

        + More details
        • MsZ Poltár, 21. 12. 2011 - mimoriadne

         02:35:50

         from Mesto Poltár Added 28 0 0

         Programové body: 1. III. zmena rozpočtu pre rok 2011 2. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa MŠ…

         + More details
         • Mst. zastupiteľstvo, 22. 6. 2017, 2. časť

          02:35:35

          from Mesto Poltár Added 215 0 0

          Program rokovania MsZ: 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta Poltár za r. 2016 2. Záverečný účet mesta Poltár…

          + More details

          What are Tags?

          Tags

          Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."