1. วีเนียร์ ฟันทุกคนสวยขึ้นได้ (ep.1)

  01:58

  from Sansern Kiattivejsoonthorn / Added

  7 Plays / / 0 Comments

  Cosdent by SLC ขอแนะนำช่วง "คุณหมอฝากมา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ชมหรือคนไข้ที่สนใจในเนื้อหาด้านทันตกรรมต่างๆ ได้เข้าใจทันตกรรมมากขึ้นและเปลี่ยนเรื่องทันตกรรมให้เป็นเรื่องใกล้ตัวคนไทยมากขึ้นด้วย ซึ่งใน episode นี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของ "วีเนียร์" ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัตถการ(รายการรักษา) ที่นอกจากจะรักษาเรื่องของคนที่มีปัญหาฟันเล็ก ฟันห่าง ฟันสีไม่เสมอกัน ฯลฯ ปัจจุบันยังได้ถูกพัฒนาเพื่อมาช่วยเรื่องความสวยงามอีกด้วย ทางคลินิกหวังว่าคลิปวีดีโอที่ได้นำเสนอไปจะช่วยให้เข้าใจและเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับ

  + More details
  • Minimally Invasive Treatment for Worn Dentition: Michele

   01:35

   from Dr. Brian Mills / Added

   7 Plays / / 0 Comments

   A brief video showing the before and after of a patient who had worn teeth. We used a cosmetic bonding procedure to restore her bite and the look of her teeth.

   + More details
   • 5 Dental Health Facts You Need To Know

    00:31

    from The Dentist Findr / Added

    2 Plays / / 0 Comments

    Visit your dentist every 6 months. Find a great local dentist now with TheDentistFindr.com

    + More details
    • No More Nasties: Brushing for Kids! - Colgate US

     02:22

     from Sydney Paediatric Dentistry / Added

     14 Plays / / 1 Comment

     With a little imagination, brushing can be fun! In this animated video, a child teaches proper brushing tips while fending off the Invisible Nasties living in her smile.

     + More details
     • Darlie Expert White 2015

      00:21

      from Eric Fong Director Showreel / Added

      33 Plays / / 0 Comments

      + More details
      • The Miracle in My Mouth This Morning

       06:56

       from Margaret Gill / Added

       76 Plays / / 0 Comments

       + More details
       • Darlie Expert Gum 2015

        00:21

        from Eric Fong Director Showreel / Added

        22 Plays / / 0 Comments

        + More details
        • 543 Dental Centre

         01:40

         from Strawberry / Added

         15 Plays / / 0 Comments

         Find out more about 543 Dental Centre and the services we provide. http://www.543dentalcentre.co.uk/

         + More details
         • Why age 7?

          01:44

          from Tim Scanlan / Added

          117 Plays / / 0 Comments

          Every day I see parents who bring there child in to see us and the younger the child is the more questions parents have. Being a parent myself, I go to great lengths to education parents on why your dentist has recommended your child be screen by the age 7. This video explains the reasoning and science behind what we are looking at in a 7-year-old's teeth.

          + More details
          • How Do Braces Move My Teeth

           00:29

           from Wilkinson Orthodontics / Added

           21 Plays / / 0 Comments

           Great question! Tooth movement is your body’s natural response to light pressure applied by braces over a period of time (usually two years). Braces work by using brackets that are glued onto your teeth; these brackets have small slots, and that is where Dr. Wilkinson or Dr. Coltman and our team insert orthodontic wires. These wires are held in place by small elastic ties that fit around the brackets. As time passes during your treatment, these wires apply pressure on your teeth, which sets in motion the movement of your teeth into their desired positions. Each of your teeth has a different size and shape to them, as do the brackets. Each bracket is custom-made for the particular tooth on which it’s supposed to fit. When you first get your braces on, the first wire or two will typically be very flexible, but still strong enough to apply a constant force on your teeth. As your teeth straighten out over time, however, Dr. Wilkinson or Dr. Coltman will use progressively thicker and firmer wires to help move your teeth into their perfect position. Dr Wilkinson and Dr Coltman will recommend an adjustment every 4 to 8 weeks. Each appointment can vary slightly, depending on how your teeth has responded to your last adjustment. Sometimes your teeth will be ready to move up into a stronger wire, sometimes only a slight adjustment is required. As for rubber bands (also called elastics), most of our patients will need to wear elastics or rubber bands at some point during their treatments. These elastics typically go from one or more of the upper braces to one or more of the lower braces, and pull on your teeth to move them in the direction they need to move in order to achieve your optimal bite. If you have any questions about wires, brackets, or elastics, or have any general questions about your treatment, please give us a call at our Gold Coast Helensvale or Benowa Orthodontic practice.

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."