1. Vereniging van Meesterschappers: ICT in het basisonderwijs

  01:19:20

  from De Balie / Added

  110 Plays / / 0 Comments

  Live stream registratie - 2015-01-21 - Dit seizoen zal de Vereniging van Meesterschappers een reeks bijeenkomsten organiseren in De Balie voor het Amsterdamse basisonderwijs. Op 21 januari organiseren we een middag rondom het thema ICT. Of u net weet hoe de muis werkt óf zelf websites bouwt: we kunnen er niet omheen, werken met de computer hoort bij het onderwijs! De mogelijkheden lijken eindeloos, maar tot hoever verrijkt het ons onderwijs en wanneer slaan we door? Kortom, een middag vol mogelijkheden, goede discussies en wellicht gepaste terughoudendheid op het gebied van ICT. De Vereniging van Meesterschappers is opgericht door leerkrachten met passie voor hun vak. De vereniging wil professionalisering van het basisonderwijs vanuit de werkvloer, door gebruik te maken van elkaars ervaring en expertise en door nieuwe kennis en inspiratie op te doen. Daarnaast willen wij een aanjager zijn van discussie en debat onder collega’s en beleidsmakers, om te komen tot inhoudelijke ontwikkeling en opinievorming. De VvM wil graag mede op die manier als klankbord fungeren voor beleidsmakers, politiek en andere betrokken organisaties. http://www.meesterschappers.nl/nieuws/nieuwsbrief-december-2014 http://www.meesterschappers.nl http://www.debalie.nl/agenda/programma/vereniging-van-meesterschappers/e_9757897/p_11691520 http://www.debalie.nl

  + More details
  • Adriaan Pauw - Heer van Heemstede

   18:09

   from André Rooijmans / Added

   Videoprogramma van 25 minuten over het leven van Adriaan Pauw (1585-1653) en de betekenis die hij had voor Heemstede en Bennebroek. De video is gemaakt in opdracht van en voor de bovenbouw van het basisonderwijs in Heemstede en maakt deel uit van het onderwijsproject Adriaan Pauw.

   + More details
   • SCHILDEREN MET LICHT - Kijk|Kunst

    15:27

    from Kunstgebouw / Added

    274 Plays / / 0 Comments

    De Gildenramen van Teun Hocks. Teun Hocks maakte drie glas-in-loodramen voor de Grote Kerk in Dordrecht met als onderwerp de Dordtse gilden. Meer info: http://www.kunstgebouw.nl/kijkkunst

    + More details
    • Onderwijs is het vertellen van een verhaal

     14:43

     from Alexandra Gabrielli / Added

     51 Plays / / 0 Comments

     Wim Akkermans, gymleraar op een Haagse basisschool, zit 43 jaar in het onderwijs: "En nog steeds met plezier". Hij vertelt wat er allemaal is veranderd tijdens zijn loopbaan. Van de intrede van de Mammoetwet en nieuwe onderwijsmethoden in de jaren zestig tot het afkalvend gezag van de leraar. De kern van de verschuiving van de autoritaire leraar naar de leraar die kinderen begeleidt in hun leerproces illustreert Akkermans met een voorbeeld toen hij een wat trage groep kinderen aan het werk wilde krijgen. Dat gaf wat problemen bij de ouders, waarna een gesprek volgde. Aan het eind vroeg een ouder: "Dus de kinderen moeten precies doen wat u zegt?". Akkermans: "Inderdaad, zij moeten doen wat ik zeg. Het is eigenlijk net als in het verkeer. We maken een afspraak of we links of rechts rijden. Als we dat niet doen, wordt het een beetje een chaos". Als het gezag van de leraar wegvalt, dan neemt een aantal van de kinderen het gezag in de klas over: "En kinderen denken, zoals we weten, niet in de eerste plaats aan het algemeen belang". Akkermans schetst hoe we van een pedagogiek van "niet zo goed" - waarbij een compliment een uitzondering is - zijn overgestapt naar een pedagogiek van "goed zo, je bent een kanjer", waarbij het kind hoog geprezen wordt bij alles wat het doet. Terugtredend gezag, oké, geef de kinderen een kans. Maar, daar kun je het niet bij laten, vindt Akkermans. Er hoort ook een verhaald verteld waar kinderen in kunnen geloven. Aan de hand van een treffende voorbeeld geeft hij aan wat hij daar precies mee bedoelt. Onderwijs geven is een beroep waarin je veel geeft, constateert Akkermans. Je bent met anderen bezig, het kost een heleboel energie. Als de vakantie dan in zicht is, ben je daar als leraar wel aan toe. Vandaar dat hij aan het slot zingend een ode brengt aan de vakantie, met guitaarbegeleiding.

     + More details
     • Juf Maria

      13:59

      from Liliane Fonds / Added

      32 Plays / / 0 Comments

      "Ik kan lopen, springen, spelen, ik kan zelfs ver lopen." Maria (10) uit Kenia is blij met dingen die voor anderen vanzelfsprekend zijn. Het meisje kon niet lopen door haar vergroeide beentjes. Maar nu, na een operatie en fysiotherapie, kan ze dat wel. Het is een feest om met haar mee te lopen! 'Juf Maria' is een voorlichtingsfilm voor het basisonderwijs. www.lilianefonds.nl

      + More details
      • ALLEDAAGSE DINGEN AAN EEN DRAAD - Kijk|Kunst

       13:48

       from Kunstgebouw / Added

       210 Plays / / 0 Comments

       Op bezoek bij kunstenaar Guido Geelen. Guido wacht je op in zijn atelier en laat je van alles zien over zijn kunstwerken. Meer info: http://www.kunstgebouw.nl/Scholen/Producten/KijkKunst/Projecten/alledaagsedingenaaneendraad.php

       + More details
       • VILTLAND: Wolkenheks 1 - Kijk|Kunst

        12:45

        from Kunstgebouw / Added

        210 Plays / / 0 Comments

        Viltland is een eilandje van kleurig wollen vilt met een kleine berg, een boompje, miniplantjes en minibeestjes. Het is gemaakt door Esty Gertzman. Wat er allemaal kan gebeuren op Viltland? Kijk en luister maar naar het verhaal De Wolkenheks. Dit is deel 1. Deze film hoort bij het project Viltland van Kijk|Kunst. Meer info: kunstgebouw.nl/kijkkunst

        + More details
        • Als ik één ding nooit zou willen missen .....

         12:44

         from Dialoog Produkties / Added

         1 Play / / 0 Comments

         Korte speelfilm van 12 minuten over een directeur van een basisschool die zijn congiërge moet missen. De film is bedoeld voor schoolbesturen die moeten beslissen over personeelsdifferentiatie. De film is gemaakt in 2008 in opdracht van het SBO (SectorBestuur Onderwijsarbeidsmarkt) (tegenwoordig CAOP)

         + More details
         • Minormarkt 2013: ICT in het basisonderwijs/Media-educatie

          12:39

          from Medialab OLL Inholland / Added

          23 Plays / / 0 Comments

          Deze video geeft informatie over het keuze onderwijs van de lerarenopleidingen van Inholland met betrekking tot het gebruik van ICT in het basisonderwijs en media-educatie. De video werd gemaakt op het IPON 2013 ten behoeve van de minormarkt op 24 april 2013 in Dordrecht.

          + More details
          • Jij basisschooldirecteur

           12:11

           from VGPO Accretio / Added

           851 Plays / / 0 Comments

           Promotievideo over het beroep van basisschooldirecteur; gemaakt i.o.v. VGPO Accretio en VGPO De Zevenster

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."