1. De keuze van de conservator: Toorop

  03:21

  from ARTtube Added 9 0 0

  Sectorhoofd Collectie en onderzoek Jonieke van Es zoomt in op het schilderij ‘Maaltijd der Vrienden’ van Charley Toorop, een sleutelstuk van een van de belangrijkste Nederlandse schilders van de eerste helft van de 20ste eeuw. Charley Toorop vereeuwigde op dit schilderij niet alleen zichzelf, maar onder anderen ook de dichter Adriaan Roland Holst, de architect Gerrit Rietveld, de beeldhouwer John Raedecker, de fotografe Eva Besnyö en de schilders Pyke Koch, Rachel Pellekaan en Wim Oepts. Daarnaast zijn in dit schilderij haar drie kinderen te zien: haar zoons Edgar (eveneens schilder) en John Fernhout (werkzaam als filmer) en haar dochter Annetje Fernhout.

  + More details
  • Boijmans TV 2013 episode 6. Growth

   16:28

   from ARTtube Added 7 0 0

   ‘There’s a giant at my counter,’ announces Mandy to security, when a giant of a latecomer reports for Bregje’s tour. Bregje was just about to discuss the painting ‘The new generation’ by Jan Toorop with her group of young fathers with babies in carriers. In this painting, Toorop showed time rushing by, but, according to Bregje, he also wanted to express the vulnerability of parenthood. In the meantime, Marco is taken by his adolescent son Jordi to see the installation of Tanja Smeets - it’s Jordi’s favourite work. This environment, made from thousands of plastic concrete butterflies has given him the courage to start a conversation with his father about personal growth. For Tanja Smeets, growth can go in all directions; her work is open and searches for a route past fixed points in the environment. At the ticket desk things are getting out of hand: the flyers Mandy uses to get people to vote for her are threatening to overrun the whole counter and her as well! The blood-curdling finale shows the excesses of proliferation caused by Tanja Smeets: run for your life!

   + More details
   • Boijmans TV 2013 aflevering 6. Wildgroei

    16:28

    from ARTtube Added 20 0 0

    ‘Er staat een reus aan mijn balie’, zo meldt Mandy een metershoge laatkomer voor Bregjes rondleiding bij de beveiliging. Bregje stond juist op het punt het schilderij 'De nieuwe generatie' van kunstenaar Jan Toorop te gaan bespreken met haar groep jonge vaders met baby’s in draagzakken. Toorop verbeeldde met dit schilderij de voortrazende tijd, maar wilde er volgens Bregje ook de kwetsbaarheid van het ouderschap mee uitdrukken. Intussen neemt een puberzoon Jordi zijn vader Marco mee naar de installatie van Tanja Smeets, zijn favoriete werk. Deze omgeving, gemaakt van duizenden plastic betonvlinders, geeft hem de moed een gesprek over persoonlijke groei met zijn vader aan te gaan. Voor Tanja Smeets gaat groei alle kanten uit, haar werk is open en zoekt zijn weg langs de vaste punten in de omgeving. Aan de kassa vindt wildgroei plaats, de flyers waarmee Mandy mensen oproept op haar te stemmen overwoekert de hele balie en uiteindelijk haar zelf. Het bloedstollende slot toont ons de excessen van de wildgroei die door Tanja Smeets wordt aangericht: rennen voor je leven!

    + More details
    • Curator's Choice: Toorop

     03:21

     from Museum Boijmans Van Beuningen Added 31 0 0

     Jonieke van Es, head of the Collection and research Sector, zooms in on the painting ‘Meal of Friends’ by Charley Toorop, a key piece of one of the most important Dutch painters of the first half of the 20th century. On this painting, Charley Toorop immortalised not only herself, but also others such as the poet Adriaan Roland Holst, the architect Gerrit Rietveld, the sculptor John Raedecker, the photographer Eva Besnyö and the painters Pyke Koch, Rachel Pellekaan and Wim Oepts. In addition, her three children can also be seen in this painting: her sons Edgar (also a painter) and John Fernhout (active as film-maker) and her daughter Annetje Fernhout.

     + More details

     What are Tags?

     Tags

     Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."