1. ปฏิวัติกบฏกับการปฏิวัติไม่กบฏ

  24:30

  from DEMOCRATIC REVOLUTION No.1 / Added

  37 Plays / / 0 Comments

  ปฏิวัติในประเทศไทยตามที่พูดกัน มี 2 ชนิด ชนิดที่หนึ่งคือปฏิวัติรัฐประหาร อีกชนิดหนึ่งคือ ปฏิวัติประชาธิปไตย ปฏิวัติรัฐประหาร ก็คือรัฐประหาร หรือ Coup d’ etat นั่นเอง แต่ในระยะหลังๆมานี้ คนไทยไม่นิยมเรียกรัฐประหาร เฉยๆ แต่นิยมเรียกว่า ปฏิวัติรัฐประหาร คำๆนี้จึงไม่มีความหมายของปฏิวัติแต่อย่างใด ซึ่งไม่เกี่ยวกับคำ “ปฏิวัติ” ที่จะพูดถึงในที่นี้ ปฏิวัติภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย มีความหมายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือยกเลิกระบอบเผด็จการและสถาปนาระบอบประชาธิปไตย หรือเปลี่ยนแปลงระบอบเผด็จการ เป็นระบอบประชาธิปไตย หรือทำให้ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบเป็นระบอบประชาธิปไตยเต็มใบ ตามที่ชาวบ้านชอบพูดกัน ไม่ว่าในประเทศใดๆ เมื่อการปกครองยังเป็นระบอบเผด็จการ ภารกิจของประเทศ นั้นๆก็คือเปลี่ยนแปลงระบอบเผด็จการให้เป็นระบอบประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงชนิดนี้ คือ การปฏิวัติ ซึ่งเรียกให้เต็มว่า การปฏิวัติประชาธิปไตย (Democratic Revolution) หมายความถึง การปฏิวัติจากระบอบเผด็จการให้เป็นระบอบประชาธิปไตย ฉะนั้น ภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย การปฏิวัติจึงหมายถึง การปฏิวัติประชาธิปไตย เพียงอย่างเดียวเท่านั้น นอกจากนี้แล้วไม่ใช่การปฏิวัติ การปฏิวัติดังกล่าวนี้ มี 2 วิธี คือ วิธีกบฏ และวิธีไม่กบฏ กบฏ ตรงกับคำอังกฤษว่า Rebellion แปลว่า Organized armed resistance to established government แปลเป็นไทยว่า การต่อต้านด้วยอาวุธที่มีการจัดตั้งต่อรัฐบาลที่ตั้งมั่นเป็นหลักฐานแล้ว (The Concise Oxford Dictionary) พูดง่ายๆว่า การใช้อาวุธต่อต้านรัฐบาล คือ กบฏ มีผู้กล่าวว่า กบฏนั้น ถ้าแพ้จึงจะเป็น กบฏ ถ้าชนะก็ไม่เป็นกบฏ

  + More details
  • 124

   12:27

   from Loh Yeuk Sun / Added

   13 Plays / / 0 Comments

   produced Loh Yeuk Sun, a documentary about one parade in Hong Kong 2004.

   + More details
   • อ.วันชัย พรหมภา :สว.จากการเลือกตั้งผิดหลักวิชา

    58:15

    from Democracy Revolution No.1 / Added

    11 Plays / / 0 Comments

    ติดตามฟังคลิปเสียง อ.วันชัย พรหมภา ปราชญ์การเมือง ได้ที่ https://www.facebook.com/lovedemocracy paiboondmd@gmail.com อ.วันชัย พรหมภา : การเคารพในหลักวิชา http://www.youtube.com/watch?v=3psKdjHR7VA อ.วันชัย พรหมภา : การแก้ปัญหาการเมืองไทย http://www.youtube.com/watch?v=_LulJe3Wj9c อ.วันชัย พรหมภา : หลักวิชาแก้ปัญหาบ้านเมือง http://www.youtube.com/watch?v=KuIhtppiJCg อ.วันชัย พรหมภา : หลักวิชาแก้ปัญหาชาติได้ 1 http://www.youtube.com/watch?v=of1b-ooHf2A อ.วันชัย พรหมภา : หลักวิชาแก้ปัญหาชาติได้ 2 http://www.youtube.com/watch?v=YD3kvoop7Ik อ.วันชัย พรหมภา : หลักวิชาแก้ปัญหาชาติได้ 3 http://www.youtube.com/watch?v=4XU9c_FHHnw อ.วันชัย พรหมภา : อำนาจอธิปไตยกับการปกครอง http://www.youtube.com/watch?v=jGSjh9kirgQ อ.วันชัย พรหมภา : การสร้างประชาธิปไตยให้สำเร็จ http://www.youtube.com/watch?v=cwb1LeDOzCA อ.วันชัย พรหมภา : อย่าเป็นเหยื่อเผด็จการ http://www.youtube.com/watch?v=jLvmFl6E1Jk อ.วันชัย พรหมภา : ประชาชนขัดแย้งกับระบอบเผด็จการ http://www.youtube.com/watch?v=csRO3KKyI-s อ.วันชัย พรหมภา : ต้นเหตุของความขัดแย้ง http://www.youtube.com/watch?v=gzJFTIxS4Vo อ.วันชัย พรหมภา : แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้ง http://www.youtube.com/watch?v=AvDk9DwOOoY อ.วันชัย พรหมภา : ความจริงเรื่องระบอบเผด็จการ http://www.youtube.com/watch?v=-ZYbnxYp-VU อ.วันชัย พรหมภา : ระบอบและการปกครอง http://www.youtube.com/watch?v=iC_P9qSh-VQ อ.วันชัย พรหมภา : หลักวิชาในการสร้างประเทศ http://www.youtube.com/watch?v=CJth6u_Qej8

    + More details
    • อ.วันชัย พรหมภา : นักประชาธิปไตยที่แท้จริง

     01:10:14

     from DEMOCRATIC REVOLUTION No.1 / Added

     40 Plays / / 0 Comments

     ในสถานการณ์ที่ประชาชน มีความต้องการประชาธิปไตยเช่นนี้ ได้มีกลุ่มการเมืองและคณะการ เมืองหลากหลาย ได้เข้ามามีบทบาทในการนำประชาชนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยตามทรรศนะที่ตน ต้องการ โดยไม่เอื้อเฟื้อต่อหลักการและหลักวิชา จึงทำให้การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชน ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งขณะนี้นอกจากจะทำให้บ้านเมืองไม่มีทางออกแล้ว ยังกลับส่งผลร้ายให้ความ ขัดแย้งของคนในชาติ ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก ในท่ามกลางความต้องการประชาธิปไตยของ ประชาชนเช่นนี้ กลุ่มการเมืองและคณะการเมืองหลากหลาย ได้สร้างความสับสนให้แก่พี่น้อง ประชาชนเป็น อย่างมากว่า ทรรศนะประชาธิปไตย แบบไหนคือความถูกต้อง ทรรศนะแบบไหน คือสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำ กล่าวโดยสรุปก็คือประชาชนต้องการทราบว่า การสร้างประชาธิปไตย ที่ถูกต้องทำอย่างไร หรือต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ถูกต้อง และนำไปสู่ การแก้ปัญหาของชาติได้

     + More details
     • Νέα Ηλιαία 25/3/11 3ο Μέρος

      37:57

      from Hellenic Direct Democracy Mov / Added

      5 Plays / / 0 Comments

      + More details
      • อ.วันชัย พรหมภา : รูปแบบของระบอบผด็จการ

       38:52

       from Democracy Revolution No.5 / Added

       7 Plays / / 0 Comments

       อนาธิปไตย หมายถึง ไม่มีอำนาจการปกครอง คำนี้แปลมาจากคำอังกฤษว่า “Anarchy” ซึ่งมา จกาคำกรีกว่า “AN” แปลว่า “ไม่มี” กับคำว่า “Arkhes” แปลว่า “ผู้ปกครอง” บวกกันเป็น Anarchy แปลว่า ไม่มีผู้ปกครอง (Without Ruler) และเมื่อมาเป็นภาษาอังกฤษว่า Anarchy จึงแปลว่า “ว่าง รัฐบาล” (Absence of Government) คำว่า “อนาธิปไตย” จึงตรงกับ Anarchy เผงที่เดียวทั้งความหมายและรากศัพท์ ซึ่ง ตรงกับคำไทยเดิมคำหนึ่งว่า “บ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแป” ขื่อแป ก็คือ อุปมาของรัฐบาล ไม่มีขื่อไม่มีแป จึงหมายความว่า ไม่มีรัฐบาล หรือมีรัฐบาลก็เหมือนไม่มี คำว่าไม่มีขื่อไม่มีแป จึงตรงกับคำว่า อนาธิปไตย การเลือกตั้งในบ้านเราทุกครั้ง หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เป็นการเลือกตั้งที่นำไป สู่อนาธิปไตยทุกครั้ง (ล้มเหลวทุกครั้ง) แต่กลับมีคนเห็นว่าเป็นประชาธิปไตยไปได้ทุกครั้ง ทั้งๆ ที่เป็น อนาธิปไตยทุกครั้ง

       + More details
       • อ.วันชัย พรหมภา : 14 ตุลา 2516 วันมหาวิปโยค

        49:28

        from Democracy Revolution No.4 / Added

        26 Plays / / 0 Comments

        มีผู้สงสัยมากว่า ที่ว่าเป็น การปฏิวัติของประชาชนนั้น หมายความว่าอย่างไร เพราะการปฏิวัติ ของคณะราษฎรประชาชนเขาก็อยู่เฉยๆ ไม่เห็นว่าประชาชนจะได้ทำการปฏิวัติอะไรเลย การปฏิวัติของประชาชนหมายความว่า เป็นความต้องการของประชาชน ความต้องการของ ประชาชนคือ “มติมหาชน” ถึงแม้จะอยู่เฉยๆ ก็มีพลังยิ่งใหญ่ กระแสปฏิวัตินั้นรู้สึกได้ ในสถานการณ์ที่ประชาชนต้องการปฏิวัตินั้น บุคคลใดหรือคณะบุคคลใดก็ตามที่รับความ ต้องการนั้นของประชาชนไปปฏิบัติเพื่อบรรลุความต้องการ เขาก็เป็น “ผู้แทนของประชาชน” และเป็น “ผู้นำการปฏิวัติของประชาชน” ทั้งนี้เพราะประชาชนปฏิวัตินั้นต้องมี “ผู้นำ” ซึ่งอาจเป็นบุคคล ประเภทไหน ระดับไหนก็แล้วแต่สภาวการณ์ อาจนำโดยพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ เช่น ญี่ปุ่น พล.ท. ประยูร ภมรมนตรี ผู้นำคนหนึ่งของคณะราษฎรเขียนถึงเงื่อนไขของความสำเร็จของการ ปฏิวัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ไว้ว่า “ประการหนึ่งด้วยความสนับสนุนของประชาชนชาวไทย เนื่องด้วยวิกฤตกาลในการคลัง การเงินและการเศรษฐกิจของประเทศไทยยุคนั้นปั่นป่วน ต้องดุล ข้าราชการกันหลายครั้งหลายหน ส่วนชั้นผู้ใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ยกเว้นไม่เป็นธรรม การครองชีพฝืดเคือง ข้าวยากหมากแพง บ้านเมืองอยู่ในฐานะซบเซา ประชาชนรู้สึกปริวิตกและอิดหนาระอาใจทั่วกัน เพราะฉะนั้น เมื่อมีการยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น ก็ได้รับความสนับสนุนโดยมุ่งหวังจะ เป็นทางแก้ไข บรรเทาความวิบัติให้คลี่คลายและฟื้นฟูบ้านเมืองได้” (จากหนังสือ ชีวิต ธ แผ่นดินของ ข้าพเจ้า)

        + More details
        • بلاغت استبداد و اکتیویسم در معلولیت- بهار ۱۳۹۳

         40:00

         from Tavaana / Added

         4 Plays / / 0 Comments

         کسی که بلاغت را نشناسد، با بلاغت و فصاحت از او سوء استفاده می کنند. تاریخ سیاسی ایران (قدیم و جدید) نشان می دهد حکومت ها بر مشی دوگانه و متناقضی مردم را از یک سو وادار به انفعال و سکوت، و از سویی دیگر قانع به مشارکت و همسویی با قدرتی کرده اند که خود مردم نمی پسندند یا مردم احساس می کنند اصطلاحا دور خورده اند. در این جلسه، سعید سبزیان "مقدمه ای" می آورد با این مضمون که سیاست امروز در ایران بر محور احساسات منفی (نظیر نفرت، ترس و شرم) می گردد و عقل در شرایط بحرانی تابع احساسات قرار می گیرد. وی تاکید می کند که برای شهروند لازم است به مکانیسم های روانشناسی سیاسی آگاه شوند تا مغلوب شگردهای ایدئولوژیک قدرت نشوند و بر اساس آگاهی از لحظه های تاریخ سازی که اجتماع در معرض احساسات قرار می گیرد، تصمیم گیری های خود را با شناخت روان اجتماعی و فردی شکل بدهند، و به جای تصمیم گیری ناشی از ترمیم و تسلای احساسات، روحیه همگرایی و خرد جمعی را در خود تقویت کنند و دموکراسی را بر آن اساس شکل دهند. در بخش دوم این ویدیو، سبزیان، نظریه ی تازه ای را درباره اکتیویسم در حقوق مدنی مطرح می کند: وی بر مکانیسم هایی تمرکز می کند که معلولان را از مدار تحرک اجتماعی و سیاسی خارج کرده اند و با فقیرسازی و ناتوان سازی معلولان و انواع و اقسام شگردهای زبانی در گفتار روزمرده مردم، در ادبیات، فیلم، تصمیمات مجلس شورای اسلامی و سخنرانی های سیاسی، تصویری منفی از معلولان ساخته اند و این بخش مهم و بزرگ از جامعه را از کارایی و نیروی بالقوه شان محروم می کنند. این ویدیو مقدمه ای است بر درسگفتارهای متعاقب آن. http://bit.ly/TdYniN

         + More details
         • الديمقراطية - إلياس

          02:41

          from Sweden_AR / Added

          155 Plays / / 0 Comments

          + More details
          • حملهٔ احتمالی‌ به ایران: لیبیایی شدن یا آغازی برای روند دموکراسی - ۳۴

           49:27

           from Agora / Added

           488 Plays / / 0 Comments

           جلسۀ سی و چهارم از مجموعه نشست‌های "انجمن فلسفی آگورا" در مورد موضوع دموکراسی دانشگاه تورنتو - ۲۶ نوامبر ۲۰۱۱ همراه با رامین جهانبگلو

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."