1. Stowe Mission....Amazing!

  02:34

  from Michael Brooks / Added

  141 Plays / / 0 Comments

  + More details
  • What happens if Stowe disappears?

   01:26

   from Michael Brooks / Added

   104 Plays / / 0 Comments

   Thanks to Arnaldo Irizarry(Freelance Videographer/Editor) for creating this video for Stowe Mission of Central Ohio.

   + More details
   • Lake Murray Optometric Center - Short

    00:18

    from Lake Murray Optometric Center / Added

    6 Plays / / 0 Comments

    Call us today at (619) 464-2076. At Lake Murray Optometric Center, we specialize in Eye Exams, Contact Lens Exams, and Lasik Surgery. We are located in San Diego and serve the surrounding communities of La Mesa and San Carlos.

    + More details
    • Welcome to Lake Murray Optometric Center

     01:36

     from Lake Murray Optometric Center / Added

     5 Plays / / 0 Comments

     http://lakemurrayoptometric.com/ - Give us a call today at (619) 464-2076. Dr. doctors of Lake Murray Optometric Center, is dedicated to providing excellent patient care. The doctor specializes in Eye Exams, Contact Lens Exams, and Lasik Surgery. The office is located in San Diego and serves the surrounding towns of La Mesa and San Carlos.

     + More details
     • UVEA Mediklinik - operácia presbyopie femtosekundovým laserom (INTRACOR)

      06:10

      from Uvea Mediklinik / Added

      33 Plays / / 0 Comments

      INTRACOR / Correction of presbyopia - improving near vision by femtosecond laser, usually performed in one eye. Suitable for patients with mild farsightedness. The clinic employs several renowned professionals specialized in eye microsurgery and laser refraction. All team members are experienced professionals in the field of ophthalmology with more than 15 years of practice in this field. Professional optometrist and biomedical engineer are available at the clinic as well. INTRACOR / Korekcia presbyopie - zlepšenie videnia na blízko femtosekundovým laserom, obvykle na jednom oku. Vhodné pre pacientov s ľahkou ďalekozrakosťou. Na klinike pracujú viacerí renomovaní profesionáli v mikrochirurgii oka a v laserových refrakčných výkonoch. V odbore oftalmológia prakticky všetci vykonávajú operačné zákroky viac ako 15 rokov. Na klinike je k dispozícií aj profesionálny optometrista a biomedicínsky inžinier.

      + More details
      • UVEA Mediklinik - Pars plana vitrektómia (PPV)

       02:16

       from Uvea Mediklinik / Added

       29 Plays / / 0 Comments

       Pars plana vitrectomy / Surgical removal of the diffuse vitreous by small incisions without the need to sew the eye. The clinic employs several renowned professionals specialized in eye microsurgery and laser refraction. All team members are experienced professionals in the field of ophthalmology with more than 20 years of practice. Pars plana vitrektómia / Operačné odstránenie skaleného sklovca malými rezmi bez potreby šitia oka. Na klinike pracujú viacerí renomovaní profesionáli v mikrochirurgii oka a v laserových refrakčných výkonoch. V odbore oftalmológia prakticky všetci vykonávajú operačné zákroky viac ako 20 rokov.

       + More details
       • UVEA Mediklinik - Laserová operácia krátkozrakosti (myopia)

        04:22

        from Uvea Mediklinik / Added

        5 Plays / / 0 Comments

        The clinic employs several renowned professionals specialized in eye microsurgery and laser refraction. All team members are experienced ophthalmologists with more than 20 years of experience in this field. Professional optometrist and biomedical engineer is also available at the clinic. Na klinike pracujú viacerí renomovaní profesionáli v mikrochirurgii oka a v laserových refrakčných výkonoch. V odbore oftalmológia prakticky všetci vykonávajú operačné zákroky viac ako 20 rokov. Na klinike je k dispozícií aj profesionálny optometrista a biomedicínsky inžinier.

        + More details
        • UVEA Mediklinik - Extrakcia šošovky z refrakčných dôvodov / Clear lens extraction

         02:29

         from Uvea Mediklinik / Added

         15 Plays / / 0 Comments

         CLE MULTI Toric/extraction lenses of refractive reasons including quality aspheric toric multifocal intraocular lens. Correction of high myopia or hyperopia with astigmatism by lens exchange, the advantage is near vision and rapid restoration of quality of vision after the surgery as well as long-time stability result. All team members are experienced professionals in the field of ophthalmology with more than 20 years of practice. CLE MULTI TORIC / Extrakcia šošovky z refrakčných dôvodov vrátane kvalitnej asférickej tórickej multifokálnej vnútroočnej šošovky. Korekcia ďalekozrakosti alebo vysokej krátkozrakosti s astigmatizmom výmenou šošovky, výhodou je videnie na blízko a rýchle obnovenie kvalitného videnia po operácií ako aj dlhoročná stabilita výsledku. Na klinike pracujú viacerí renomovaní profesionáli v mikrochirurgii oka a v laserových refrakčných výkonoch. V odbore oftalmológia prakticky všetci vykonávajú operačné zákroky viac ako 20 rokov.

         + More details
         • UVEA Mediklinik - MUDr. Iveta Katuščáková

          02:00

          from Uvea Mediklinik / Added

          13 Plays / / 0 Comments

          MD. Iveta Katuščáková is a specialist in pediatric ophthalmology, squint surgery and laser refractive surgery. She is specialized in the diagnosis of the disease of front and posterior segment of the eye, extraocular surgery and plastic surgery. MUDr. Iveta Katuščáková je odborníčkou na detskú oftalmológiu, operácie škúlenia a laserovú refrakčnú chirurgiu. Venuje sa diagnostike ochorení predného a zadného segmentu oka, extraokulárnym chirurgickým výkonom a plastickým operáciám.

          + More details
          • UVEA Mediklinik - MUDr. Peter Žiak, PhD.

           02:14

           from Uvea Mediklinik / Added

           16 Plays / / 0 Comments

           MD. Peter Žiak , PhD is a specialist in laser and intraocular refractive procedures as well as laser cataract surgery and cataract surgery using multifocal intraocular lens. As a first ophthalmologist in Slovakia in January 2013 he operated cataract by femtosecond laser at UVEA clinic. He also performed the first implantation of toric additive intraocular lens Sulcoflex and as a first in Slovakia he used in cataract surgery multifocal asymmetric lens Lentis M Plus, which allows the patient to see well both into far and near. Until now MD. Ziak has conducted several thousands cataract operations, more than 200 using multifocal intraocular lens. He has been performing the laser surgery of myopia by excimer laser continuously since 1994. He regularly participates at Slovak and international ophthalmological congresses and he has done several publications as well. MUDr. Peter Žiak, PhD sa špecializuje na laserové a vnútroočné refrakčné výkony, ako aj na laserové operácie katarakty resp. sivého zákalu s použitím multifokálnych vnútroočných šošoviek. Ako prvý oftalmológ na Slovensku v januári 2013 operoval sivý zákal femtosekundovým laserom na klinike UVEA. Vykonal tiež prvú implantáciu aditívnej tórickej - vnútroočnej šošovky Sulcoflex a ako prvý na Slovensku použil pri operácií sivého zákalu asymetrickú multifokálnu šošovku Lentis M Plus, ktorá umožňuje pacientom kvalitne vidieť súčasne do diaľky i blízka.

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."