1. สุดฤทธิ์สุดเดช

  04:18

  from vanson gumsalum / Added

  36 Plays / / 0 Comments

  กบ ดุริยางค์สากล รุ่น 7 ร้องเพลง ‘สุดฤทธิ์สุดเดช’ ในงาน Silpagum เซิ้ง & Roll Night

  + More details
  • Aankomst Sinterklaas en Kerstviering ca 1950

   09:46

   from Historisch Leeuwarden / Added

   24 Plays / / 0 Comments

   Verslag van het Sinterklaasfeest in Leeuwarden. Aankomst van Sinterklaas en Zwarte Pieten aan de Willemskade te Leeuwarden. Kinderen verzamelen zich bij het Raadhuisplein. Burgemeester van der Meulen spreekt Sinterklaas en zijn Pieten toe. Sinterklaas ontvangt kinderen en Zwarte Piet haalt gekke frasten uit. Tot slot viert de familie Goes kerstfeest. van binnen naar buiten naar buiten, is er zicht op oude veemarkt. Zij wonen op dat moment aan Langemarktstraat. te Leeuwarden. Maker : Joop Goes.

   + More details
   • Actie Leeuw! Hoe krijg je mensen in beweging

    02:37

    from Historisch Leeuwarden / Added

    18 Plays / / 0 Comments

    Initiatief van de gemeente Leeuwarden om meer mensen in beweging te krijgen. O.a. door meer te sporten, meer te bewegen en gezonder te eten. Deze actie wordt ondersteund door de wethouders Roel Sluiter en Gerrit Krol. Uit : Archief Mercurius, 2007. Collectie HCL / BB 1182.

    + More details
    • Ac.Ziekenhuis Groningen/ De dream Leeuwarden als hoofdcipier/ moe is jarig 1985

     11:26

     from Historisch Leeuwarden / Added

     9 Plays / / 0 Comments

     Mevrouw verlaat het UMCG met een bos bloemen in de hand. Ze is uit de polikliniek obstetrie en gynaecologie gekomen. Binnen rent een kind door de gang. Vervolgens achter de schermen bij "De Dream", een film van regisseur Pieter Verhoeff. Acteurs en figuranten gaan door de make-up en de kleding. Pieter Tuinmans haar wordt in het juiste model gebracht. Daarna op de eigenlijke set, voor opnames bij de Blokhuispoort. De cipier en de hoofdcipier (gespeeld door de heer Sipma, vader van de filmer) begeleiden de acteurs, die de gebroeders Hogerhuis spelen, naar de boevenwagen. De scene moet drie keer over. Zo zie je hoeveel werk er bij het maken van een film komt kijken. Tussendoor goochelt Peter Tuinman met zijn handboeien. Buiten de gevangenis staat de bereden politie klaar. De cast die bij de scenes daar hoort poseert voor de poorten. Op de set is overigens ook Anton Stoelwinder op de set aanwezig en wel in een controlerende rol. Tot slot de verjaardag van moe (onduidelijk welke). Het jaar is in ieder geval 1985. Eigenlijk komen alleen de kleinkinderen voorbij.

     + More details
     • Ad Fahner

      01:04:11

      from Historisch Leeuwarden / Added

      41 Plays / / 0 Comments

      Interview met Ad Fahner op 14 oktober 2011, geboren in 1945 op de Wirdumerdijk 29. Verhalen over de brug bij Deinum (de bron van mijn bestaan), Opa heeft deze brug gebouwd. Hij ging daar wonen van 1939-1945. Dochter (mijn moeder) trof in Leeuwarden mijn vader. Verder de kleuterschool van juf Hekstra-van Es in de Grote Kerkstraat naast de Noorderkerk, de Groen van Prinstererschool, VGLO, MULO en Mariënburg kweekschool. Zeepkistenrace op het Zaailand, groentenzaak aan de Wirdumerdijk, meehelpen in de winkel, verhalen over deze straat, mensen die er woonden en werkten, de Sjah van Perzië, uitgaan, Syb's, Klanderij, Amicitia en feestjes. Uitzending : Leeuwarden Toen, MRTV, 2011. Interviewers Harry Drent en Anne Feddema. Collectie HCL / BB 588.

      + More details
      • Afbraak pakhuis Rusland en andere opnamen

       12:52

       from Historisch Leeuwarden / Added

       97 Plays / / 0 Comments

       Afbraak van pakhuis "Rusland" in Leeuwarden. Boottocht. Pleinfeest de Fennen 1985, vakantie 1981, winter Fennen 33. Maker : onbekend

       + More details
       • Afscheid Ed van der Beek

        22:36

        from Historisch Leeuwarden / Added

        45 Plays / / 0 Comments

        Ed van der Beek kwam 1 februari 1995 in dienst van de gemeente Leeuwarden als directeur Welzijn, welke functie hij na 3 jaar verruilde voor die van directeur Stadsontwikkeling. Hij vertrok in maart 2001 naar Groningen, als adjunct-directeur van de NOM. Maker : Gemeente Leeuwarden, 1998. Collectie HCL / BB 44.

        + More details
        • Afscheid Jan Folkerts, directeur HCL

         10:14

         from Historisch Leeuwarden / Added

         16 Plays / / 0 Comments

         Videoboodschap 'Jan bedankt' van de toenmalige wethouder van Cultuur, Yvonne Bleize. Jan Folkerts nam in 2008 afscheid en is nu gemeentesecretaris in de gemeente Littenseradiel. Collectie HCL / BB 1043.

         + More details
         • Afscheid Margreeth de Boer

          24:08

          from Historisch Leeuwarden / Added

          4 Plays / / 0 Comments

          In een bijzondere raadsvergadering wordt afscheid genomen van burgemeester Margreeth de Boer in mei 2004. Toespraken van wethouder en gemeentesecretaris, aanbieden van een cadeau (schilderij), uitreiken van 'de penning van verdienste' van de stad Leeuwarden, optreden van Greetje Bijma, haar eigen dankwoorden en tot slot beelden van de receptie. Collectie HCL / BB 1285.

          + More details
          • Afscheid zangeres Miss Esmeralda (Gerrie van der Kooi) / Opnames van het Houbein-orgel

           01:46:42

           from Historisch Leeuwarden / Added

           38 Plays / / 0 Comments

           Afscheidsconcert van zangeres Miss Esmeralda (Gerrie van der Kooi) bij het 65+ orkest in het Dienstencentrum ' Willem Sprenger' te Leeuwarden op zondag 17 april 1994. Verder het Houbein-orgel, bespeeld door Taco Tiemersma. Dit Standaart theaterorgel (gebouwd door Cor Standaart) werd gebouwd in 1954 en werd later verkocht aan dancing Houbein te Leeuwarden. Toen Houbein overleed is het orgel overgenomen door Taco Tiemersma. Na zijn overlijden is het geschonken aan de heer Hiemstra. Een team van vrijwilligers o.l.v. Jan Hollander heeft de restauratie en wederopbouw in hotel ' De Zon' te Oosterwolde verzorgt. Collectie HCL / BB 1042.

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."