1. جلسه فارسی 12/13/14

  04:41:55

  from Nedae Azadi Added 73 0 1

  موضوع جلسه: نیک مطلق در مسیح هستیم برای درخواست دعا و ارتباط با ما با شماره تلفن و آدرس های اینترنتی زیر تماس بگیرید 001-817-370-9229 nedaeazadi@gmail.com facebook.com/kamran.karimi facebook.com/nedaeazadi facebook.com/thevof twitter.com/nedaeazadi

  + More details
  • Gospel of Matthew ABV Relate4ever Ambient Chillout Megamix from TheRemixLabel

   04:19:00

   from relate4ever Added 14 0 0

   Audio Bible From http://relate4ever.com/ Ambient Music From http://theremixlabel.com/ Sub - http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=paduraru

   + More details
   • Gospel of Matthew ABV The Accurate Bible Version 2014

    04:13:40

    from relate4ever Added 4 0 0

    See new http://relate4ever.com/ Sub now http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=relate4ever Gospel of Matthew ABV The Accurate Bible Version 2014

    + More details
    • جلسه فارسى 09/20/14

     03:58:45

     from Nedae Azadi Added 47 0 1

     موضوع جلسه: چگونه با ایمان زندگی کنیم برای درخواست دعا و ارتباط با ما با شماره تلفن و آدرس های اینترنتی زیر تماس بگیرید 001-817-370-9229 nedaeazadi@gmail.com facebook.com/kamran.karimi facebook.com/nedaeazadi facebook.com/thevof twitter.com/nedaeazadi

     + More details
     • جلسه فارسی 11/01/14

      03:43:08

      from Nedae Azadi Added 23 0 1

      موضوع جلسه: نمای یک ایماندار برای درخواست دعا و ارتباط با ما با شماره تلفن و آدرس های اینترنتی زیر تماس بگیرید 001-817-370-9229 nedaeazadi@gmail.com facebook.com/kamran.karimi facebook.com/nedaeazadi facebook.com/thevof twitter.com/nedaeazadi

      + More details
      • جلسه فارسی 10/25/14

       03:41:52

       from Nedae Azadi Added 31 0 1

       موضوع جلسه: زندگی پیروزمند در مسیح برای درخواست دعا و ارتباط با ما با شماره تلفن و آدرس های اینترنتی زیر تماس بگیرید 001-817-370-9229 nedaeazadi@gmail.com facebook.com/kamran.karimi facebook.com/nedaeazadi facebook.com/thevof twitter.com/nedaeazadi

       + More details
       • June 10, 2012 - Aaron Bagwell.avi

        03:34:42

        from FreedomChristianFellowship Added 135 0 0

        Freedom Christian Fellowship - June 10, 2012 - Special Guest speaker Aaron Bagwell

        + More details
        • Freedom Society - Special Education

         03:33:31

         from Egyesítő Egyház Added

         Reverend Hyung Jin Moon's address on ideal and sustainable society and the failures and traps of the nowadays societies. Social, economical, political and faith issues. In Engliish. Copyright:…

         + More details
         • شبان کامران کریمی - جلسه فارسى 09/06/14

          03:32:28

          from Nedae Azadi Added 30 0 1

          موضوع جلسه: سال لطف و نجات خدا برای درخواست دعا و ارتباط با ما با شماره تلفن و آدرس های اینترنتی زیر تماس بگیرید 001-817-370-9229 nedaeazadi@gmail.com facebook.com/kamran.karimi facebook.com/nedaeazadi facebook.com/thevof twitter.com/nedaeazadi

          + More details
          • شبان کامران کریمی - جلسه فارسى 09/13/14

           03:11:13

           from Nedae Azadi Added 25 0 1

           موضوع جلسه: مشارکت شما در رویای خداوند برای درخواست دعا و ارتباط با ما با شماره تلفن و آدرس های اینترنتی زیر تماس بگیرید 001-817-370-9229 nedaeazadi@gmail.com facebook.com/kamran.karimi facebook.com/nedaeazadi facebook.com/thevof twitter.com/nedaeazadi

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."