1. เปลี่ยนบท 'พ่อแม่' เป็น 'โค้ชชีวิต' เป็นเพื่อนคู่คิด พิชิต ความสำเร็จกับลูก

  2. สร้างภูมต้านทานจิต (ให้ลูกพร้อม) รับมือวัยอนุบาล

  3. เปลี่ยนเด็ก 'เอาแต่ใจ' ให้รู้จัก 'เอาใจใส่' คนอื่น (ด้วย EF)

  4. สร้างวินัยเชิงบวกเลี้ยงลูกสู่ความสำเร็จ

  5. สำรวจตัวตน คนจะสร้างอนาคต (ให้ลูก)

  6. เล่นเรียนรู้สร้างสมอง กายใจ ให้แข็งแกร่ง

  7. ชมยังไง ? ให้จับถึงหัวใจลูก

  8. EF...ทักษะสมองต้องสร้างให้ลูกมีภูมิต้านทานอุปสรรค

  9. เปลี่ยน 'ความสนใจ' ของลูกเป็น 'ความสำเร็จ' แม่ต้องทุ่มเทแค่ไหน

  10. สอนลูกให้เก่งทุกภาษาต้องเริ่มจากภาษาสมอง

What are Tags?

Tags

Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."