1. Film Rechten Jos Dinkelaar regiseur/editor -stichting Lira

  17:19

  from Jos Dinkelaar Film- Producties / Added

  Filmrechten Jos Dinkelaar Diemen aangesloten bij de LIRA Wat doet Lira LIRA IS DE auteursrechtenorganisatie voor schrijvers, vertalers en freelance journalisten (of hun erfgenamen). Lira zet zich in voor een betere positie van makers van tekst door uitoefening, bescherming en bevordering van auteursrechten. Lira beheert (collectief) auteursrechten van schrijvers en verdeelt vergoedingen onder alle tekstmakers die daar recht op hebben. Via het Lira Fonds steunt Lira organisaties en activiteiten die de sociale en culturele positie van tekstmakers versterken. Als gezaghebbende, auteursrechtelijke belangenbehartiger met meer dan tienduizend aangesloten auteurs is Lira transparant, flexibel, betrokken en servicegericht. Voor Lira staat het belang van de rechthebbenden centraal. Het Lira Fonds vindt dat schrijvers, dichters, vertalers en bewerkers fatsoenlijk betaald moeten worden voor hun werk. Uiteraard zijn afspraken over de hoogte van honoraria een zaak tussen de auteur en exploitant van zijn werk. Het Lira Fonds kan en wil zich daarin niet mengen en kan dan ook geen normen voor honoraria vaststellen. Het kan echter wel normen hanteren voor zijn bijdrage aan de honoraria van auteurs. Met ingang van 1 januari 2011 hanteert het Lira Fonds de volgende bedragen, met dien verstande dat het Lira Fonds nooit meer bijdraagt dan de auteur ontvangt. Bij toneelschrijvers wordt bovendien verlangd dat de opdrachtgever een eigen bijdrage van minimaal een derde levert. Voorts wordt met ingang van 15 februari 2014 ook bij optredende auteurs op literaire festivals verlangd dat de opdrachtgever een eigen bijdrage van minimaal een derde levert. Kleine festivals met een begroting lager dan € 20.000 en ten hoogste vijf optredend auteurs zijn hiervan uitgezonderd. Overigens behoudt het Lira Fonds zich het recht voor van de eigen normen af te wijken. Literaire manifestaties Auteur leest voor uit bestaand werk €350 Auteur schrijft nieuwe tekst tot dertig minuten €350 Auteur schrijft nieuwe tekst langer dan dertig minuten €700 Bij vertalingen van teksten wordt uitgegaan van zestig procent van bovenstaande schrijftarieven. Voorbeelden uitgaande van minimale honorering van de auteur: • Voor een schrijver die een bestaand gedicht voorleest is €350 een redelijk honorarium, als hij een nieuw geschreven gedicht voordraagt is dat €700 (namelijk €350 + €350) • Een auteur die een essay van een uur schrijft en dat zelf voordraagt zou beloond moeten worden met €1.050 (namelijk €700 + €350) • Een vertaler die een door hem vertaald essay van een kwartier voordraagt zou €560 moeten krijgen (namelijk 0,6 x €350 + €350) Toneel Bij schrijfopdrachten voor een oorspronkelijk toneelstuk betaalt het Lira Fonds nooit meer dan twee derde van onderstaande richtbedragen. Speelduur korter dan dertig minuten €4.200 Speelduur van dertig tot zestig minuten €6.900 Speelduur langer dan zestig minuten €9.600 Stimuleringssubsidie voor beginnende auteurs van een oorspronkelijk stuk €2.700 Bij vertalingen en bewerkingen van bestaande toneelstukken wordt uitgegaan van zestig procent van bovenstaande schrijftarieven. Voorbeelden uitgaande van de honorering van de auteur: • Schrijven van oorspronkelijk stuk korter dan 30 minuten = 2/3 * €4.200 €2.800 • Schrijven van oorspronkelijk stuk van 30 tot 60 minuten =2/3 * €6.900 €4.600 • Schrijven van oorspronkelijk stuk langer dan 60 minuten = 2/3 * €9.600 €6.400 • Beginnende auteur die een oorspronkelijk stuk schrijft = 2/3 * €2.700 €1.800 • Bewerken/vertalen van een stuk korter dan 30 minuten = 0,6 * 2/3 * €4.200 €1.680 • Bewerken/vertalen van een stuk van 30 tot 60 minuten = 0,6 * 2/3 * €6.900 €2.760 • Bewerken/vertalen van een stuk langer dan 60 minuten = 0,6 * 2/3 * €9.600 €3.840

  + More details
  • Zigeunerorkesten- Kingalita Hungarian singer info impressario 062429100 1500 per vier uur exc reiskosten 2 euro per km.

   19:05

   from Jos Dinkelaar Film- Producties / Added

   Footage and Editing Liabell foundation Jos Dinkelaar boekingen per vier uur vast tarief van 1500 euro excl reiskosten van 2 euro per kilometer. information Liabell stichting 0624291900 or +31624291900 , boek lange tijd van te voren in verband met programmering elders! Bio: Hungarian singer Kingalita is upcoming voice on the world music scene. With her family tree originating from various parts of the globe, so is the mix of her musical blood: Gypsy, Hungarian, Balkan, Oriental... In 2009 she formed a band with even amount of global flair: "The Very Good Band", ever-changing formations of musicians from Turkey, Azerbeijan, Balkans, Egypt, Russia, Ukraine, Greece. Kingalita and the band in no time gained international reputation and popularity through their Gypsy/Oriental/Balkan uplifting crossover music and Kingalita's penetrating vocal in high energy charismatic performances. She started her first Amsterdam based band (SinDrom) in 2005. Simple musical formation, guitar, violin, and contrabass, became soon cult appearance in Amsterdam venues, and result was CD released in 2008. Fun band, but Kingalita decided that she wants to move to another level. She started her first Amsterdam based band (SinDrom) in 2005. Simple musical formation, guitar, violin, and contrabass, became soon cult appearance in Amsterdam venues, and result was CD released in 2008. Fun band, but Kingalita decided that she wants to move to another level. myspace.com/kingalita

   + More details
   • Faiz Guseinov, viool - voor boekingen bel 0624291900 Jos Dinkelaar stichting Liabell zigeunerorkesten

    28:35

    from Jos Dinkelaar Film- Producties / Added

    Wedding. filmmaking/editing Jos Dinkelaar, Faiz Guseinov, viool Faiz Guseinov werd geboren in Azerbaidzjan. Vele jaren trok hij als gevierd violist met orkesten rond in verschillende continenten. Toen het leefklimaat in Midden- en Oost Europa repressief werd week hij uit naar Nederland maar is regelmatig ook te vinden in Bakoe. start tafief voor een optreden van 30 minuten 300 euro, Dus 3x 30 minuten spelen 900 euro plus reiskosten 2 euro per km, incl Chauffeur/filmmaker. In de nazomer van 2003 trok hij, spelend als straatviolist, door zijn uitzonderlijk mooie spel de aandacht van Eduard Brons. Deze was toen bezig muzikanten te zoeken voor zijn in oprichting zijnde Zigeunerorkest Zwarte Ogen en nam hem daarin met succes op als primas. Inmiddels speelt Faiz tevens als gewaardeerd violist in verschillende andere ensembles.

    + More details
    • Van 18-25 september zijn negen jonge theologen uit Cluj-Napoca in Roemenië te gast in Aalsmeer

     10:17

     from Jos Dinkelaar Film- Producties / Added

     Roemeense gasten Begin: Zondag 22 September 2013 om 11:00 uur Eind: Zondag 22 September 2013 om 17:00 uur Van 18-25 september zijn negen jonge theologen uit Cluj-Napoca in Roemenië te gast in Aalsmeer. Eind vorige eeuw waren er regelmatig studentenkoren in ons land die een tournee langs Oud-Katholieke kerken maakten. Zij logeerden toen in de zeer ruime pastorie van Culemborg. Inmiddels zijn deze studenten volwassen geworden en in de Roemeens-Orthodoxe kerk werkzaam als diaken, priester of leraar. Een aantal van hen zingt nog steeds van harte en vormt een vocaal ensemble van hoog niveau met de naam “Grupul Coral Sfantul Apostol Andrei” en staat onder leiding van pr. Decebal Gorea. Ook dit keer zullen zij een paar concerten in O.K. kerken verzorgen en natuurlijk ook in Aalsmeer. Op zondag 22 september a.s. zullen zij van zich laten horen tijdens de Hoogmis in onze kerk, die om 11 uur aanvangt. Organist is dan Peter van Dijk uit Utrecht. ’s Middags om 15 uur zullen zij dan eveneens in onze kerk aan de Oosteinderweg 394 te Aalsmeer, een concert geven van Orthodoxe kerkmuziek en Roemeense volksmuziek. Een ieder die dit unieke gebeuren wil meemaken wordt hierbij van harte uitgenodigd om de hele dag mee te maken. Tussen de kerkdienst en het concert zal ook voor de inwendige mens worden gezorgd in de tuin, tenminste als het weer dat toelaat. Op deze dag hoopt Pastoor Spaans tevens dankbaar te gedenken dat hij rond die datum veertig jaar geleden werd aangesteld in de Oud-Katholieke parochie van de Heilige Laurentius te Alkmaar. Dit project wordt mogelijk gemaakt o.a. met steun van de Haarlemse Bisschopskas. Filmmaker Jos Dinkelaar

     + More details
     • flowers in the Netherlands

      04:11

      from Jos Dinkelaar Film- Producties / Added

      "Footage " van de Bloemenpracht in Nederland, only editing Jos Dinkelaar. Flowers in the Netherlands

      + More details
      • Russiche boeken in Nederland info jos.dinkelaar@gmail.com

       25:35

       from Jos Dinkelaar Film- Producties / Added

       Russiche boeken en uit het Russiche vertaalde boeken kunt u vinden in Amsterdam, http://www.pegasusboek.nl/ Ook bij de stichting Liabell zijn een tiental boeken in de Russiche taal verkrijgbaar, ook voor wederverkopers. bel hiervoor 0624291900 voor de titels of nog beter stuur een email jos.dinkelaar@gmail.com Filmmaker Jos Dinkelaar wilt u ook een registratie van uw evenement bel de stichting liabell 0624291900

       + More details
       • Stream festival Almere The Netherlands filmmaker Joseph. Dinkelaar , editor,regisseur.

        41:55

        from Jos Dinkelaar Film- Producties / Added

        International Steam Festival The Netherlands Almere. Restoration of Steam trains. Ruud Van Der Lusdonk. On the end of the Movie Old Canedian Smolders from Canadian in Diemen The Netherlands filmmaker also Joseph Dinkelaar.

        + More details
        • Viering lira's 25 jarig bestaan in het Letterkundig museum Den Haag

         13:53

         from Jos Dinkelaar Film- Producties / Added

         Film Registratie van het 25 jarig bestaan van LIRA, door Jos Dinkelaar. http://www.lira.nl http://www.letterkundigmuseum.nl/ http://www.letterkundigmuseum.nl/Nieuws/Nieuws/tabid/84/ItemId/31/Default.aspx In oktober van dit jaar (2011) zal Lira 25 jaar bestaan. Ter gelegenheid hiervan besloot het Lira-bestuur om Kees Holierhoek, mede-oprichter en voorzitter sinds het eerste uur, te eren met de gouden Lira-speld. Deze speld, een ontwerp van edelsmid Elsbeth Baarslag, werd eerder uitgereikt aan de oud-bestuursleden Nelleke van Maaren en Willem Capteyn, en aan onze in 2009 overleden oud-directeur André Beemsterboer. Om Kees het hele jubileumjaar in staat te stellen zijn onderscheiding als ‘Soldaat van Lira’ met trots te dragen, werd de speld hem uitgereikt tijdens een etentje na afloop van Lira’s Nieuwjaarsborrel, traditioneel samen met de Vereniging van Schrijvers en Vertalers gehouden in sociëteit Arti et Amicitiae te Amsterdam op 13 februari. Bij de uitreiking werd een lofrede met onderstaand lofdicht uitgesproken door Jan Boerstoel, voorzitter van de VSenV en oud-bestuurslid van Lira. Holierhoek Kees, waar dat niet allemaal voor staat: voor pakkend proza, haast meteen bekróónd begonnen, voor deugend drama, ook al prijzen mee gewonnen, voor fraaie films… Kortom, voor Schrijver van Formaat. Maar voor het betere bestuurswerk evenzeer, want hoeveel clubjes heeft die man niet voorgezeten, rekken vol broeken voor de goede zaak versleten, ook wel met trouw en zuinig penningenbeheer en soms zelfs met een inbreng als voorbeeldig lid… De Goliath van het auteursrecht! Zo, die zit! Jan Boerstoel http://www.youtube.com/watch?v=9IYr7N2cIHM

         + More details
         • 11 juni 2011 Atrium Den Haag Russiche Europees Cultuurfonds

          09:29

          from Jos Dinkelaar Film- Producties / Added

          11 Juni 2011 http://www.recg.nl informatie over de volgende concerten. Wat er al te zien was ,zie u hieronder: http://wn.com/Liabellstichting http://www.youtube.com/watch?v=DX4kpktS7X0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=G0Zfub-ze3M&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=dmdhdeUfUWI&feature=related Russiche http://www.recf.nl/ Voorzitter: Drs. mevrouw L.A. van Vyve e-mail: recf7@hotmail.com Tel : 0252 - 37 48 39 Mobiel: 06 - 23 96 34 04 Postadres: REC-fonds Ooievaarstraat 61 2162 XB Lisse http://www.yourwayoflife.nl/articles/russische_kunst

          + More details
          • NSB - Hagespraak te Lunteren (1940) Sociale geschiedenis Nederland

           14:39

           from Jos Dinkelaar Film- Producties / Added

           Formeel geredeneerd was de NSB geen politieke partij, maar een stichting. Op 14 december 1931 was de NSB weliswaar voor de eerste keer naar buiten getreden met een zogeheten oprichtingsvergadering in Utrecht, maar daaraan lag geen officiële handeling ten grondslag. Deze oprichtingsvergadering in 1931 was georganiseerd door de toekomstige leider Anton Mussert en Cees van Geelkerken. De NSB werd pas officieel in het leven geroepen op 4 november 1932, toen Mussert bij notariële akte de stichting 'Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland' in het leven riep. De statuten van de stichting bepaalden dat het bestuur ervan werd gevormd door één persoon: Mussert zelf, onder de titel 'Algemeen Leider'. Deze bestuurder was weliswaar statutair verplicht een 'Algemene Raad' van minstens vijf personen te benoemen, maar deze raad had geen bevoegdheid. Diezelfde statuten bepaalden namelijk: alle besluiten neemt de Algemeen Leider, al of niet de Raad gehoord hebbende. Ook kon de Algemeen Leider de leden van de Raad naar believen ontslaan en benoemen. Om zich te onderscheiden van een 'klassieke' politieke partij in de Nederlandse parlementaire constitutionele monarchie, noemde zij zich consequent een beweging in plaats van een partij. Van meet af aan hanteerde de NSB het 'leidend beginsel', dat in vrijwel alle belangrijke publicaties werd afgedrukt: Voor het zedelijk en lichamelijk welzijn van een volk is nodig een krachtig staatsbestuur, zelfrespect van de natie, tucht, orde, solidariteit van alle bevolkingsgroepen en het voorgaan van het algemeen (nationaal belang) boven het groepsbelang en van het groepsbelang boven het persoonlijk belang. Musserts NSB-lidmaatschapskaart De NSB was anti-parlementair en autoritair en zij hechtte veel waarde aan een sterke leider. Pas later zou de partij, onder invloed van de ontwikkelingen in Duitsland onder leiding van Adolf Hitler steeds verder radicaliseren, waarbij eveneens steeds frequenter antisemitische standpunten werden ingenomen. Het door Mussert geschreven Program was grotendeels een vertaling van dat van Hitlers NSDAP, maar rassenleer en antisemitisme ontbraken er vooralsnog in. Het Program van de partij bevatte aanvankelijk hoofdzakelijk de in die tijd gangbare fascistische eisen: 1.sterke regering; 2.afschaffing van het individualistische kiesrecht; 3.corporatieve sociaal-economische ordening; 4.economie ten dienste van de volksgemeenschap; 5.arbeidsplicht en sociale zekerheid; 6.beperking van de vrijheid van drukpers. De krant van de NSB: Volk en Vaderland (vaak afgekort tot 'VoVa') was van 1933 tot 1945 het weekblad van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (NSB). Het verscheen in het formaat van een krant en het was propagandistisch van inhoud. Iedere week werd overal in Nederland gecolporteerd met Volk en Vaderland en geregeld leidde deze propagandistische colportage tot relletjes met anti-NSB'ers. Het eerste nummer van Volk en Vaderland, 7 januari 1933. Volk en Vaderland werd sinds 7 januari 1933 uitgegeven door Nenasu, de nationaalsocialistische uitgeverij die eigendom was van ir. Anton Mussert, de leider van de NSB. Het weekblad fungeerde daarmee ook als zijn bron van inkomsten. Vanaf het begin af aan vertoonde Volk en Vaderland antisemitische trekjes. Zo werd al in de tweede maand van haar bestaan (februari 1933) voor het eerst de term 'de internationale Jood' in negatieve zin gebruikt. Mussert schreef, zeker in de begintijd, de hoofdartikelen eigenhandig. Het aantal abonnees groeide gestaag. Toen het weekblad een half jaar oud was (juli 1933) waren er al 6000 abonnees, begin 1934 was dit aantal gegroeid naar 14.000 en aan het begin van 1935 was dit aantal gegroeid tot 23.000 abonnees. De verspreiding vond in de losse verkoop plaats via colportage, hetgeen vooral in de grote steden van het land vaak tot relletjes met politieke tegenstanders leidde. Dit zorgde voor de publiciteit die de NSB hard nodig had. Vanwege zijn radicale koers wekte Volk en Vaderland geregeld weerstand op. Op 30 oktober 1935 werden zelfs, na gerechtelijke uitspraak, de persen verzegeld: de reden was een beledigende artikelenserie. Enkele uren na de Duitse inval op 10 mei 1940 kreeg Volk en Vaderland een verschijningsverbod opgelegd. Op 24 mei verscheen het weekblad weer. Het weekblad kende in zijn twaalfjarig bestaan een gedurige wisseling van de wacht bij de redactie. De bekendste (en invloedrijkste) onder hen waren George Kettmann (tot 1942) en L. Lindeman (vanaf 1942 tot het einde in 1945). Een belangrijke stem hadden ook redacteur mr. Hermannus Reydon en redacteurillustrator Maarten Meuldijk. Eind 1940 bedroeg de totale wekelijkse oplage 40.000 exemplaren, waarvan 10.000 abonnees. De oplage steeg tot 70.000 exemplaren in de jaren 1941-1942 en in 1943 was de oplage zelfs gestegen tot 200.000 exemplaren. Na Dolle Dinsdag (5 september 1944) daalde de wekelijkse oplage van Volk en Vaderland van 200.000 naar 15.000 exemplaren. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog verloor Volk en Vaderland zijn invloed. Tekenend voor de sfeer in deze chaotische dagen was de arrestatie van hoofdredacteur Lindeman einde februari 1945. De SD arresteerde hem omdat Volk en Vaderland erover had geklaagd dat Duitse soldaten Nederlanders beroofden van hun voedsel. Na de Tweede Wereldoorlog werd Lindeman door de Commissie voor de Perszuivering voor een periode van 20 jaar ontzet uit het persvak. De rechter veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van 9 jaar. Maarten Meuldijk kreeg een vrijwel identieke straf, alleen kreeg hij slechts 8 jaar van de rechter opgelegd. George Kettmann kreeg zelfs drie veroordelingen: de rechter veroordeelde hem tot 10 jaar gevangenisstraf, de Eereraad voor de Letterkunde bepaalde dat van hem tien jaar lang niets ge- of herdrukt mocht worden en tot slot veroordeelde de Commissie voor de Perszuivering hem tot achttien jaar uitsluiting van journalistieke werkzaamheden in het perswezen. De naam Volk en Vaderland werd voor 75 jaar verboden verklaard: pas in 2023 mag zij weer in gebruik worden genomen als naam van een persorgaan Verboden was ook Dablad de Waarheid: Het partijbestuur van de CPN besloot op 15 mei 1940 de illegaliteit in te gaan. De eerste maanden werden besteed aan het opzetten en organiseren van een landelijk netwerk van stencilposten. De hoofdartikelen van De Waarheid werden centraal geschreven, maar overal in het land werden bij de eigen edities plaatselijke artikelen geschreven. In verschillende plaatsen verscheen de lokale editie onder de naam De Vonk en in het noorden van het land onder de naam Het Noorderlicht. Als hoofdredacteur fungeerde Paul de Groot. Het eerste nummer van De Waarheid kwam uit in november 1940, met als hoofdartikel "De weg naar de vrijheid". In dit nummer werd de oorlog beschreven als een imperialistische oorlog, waaraan niet alleen Duitsland, maar ook Engeland en Frankrijk schuld hadden. Ook werd direct stelling genomen tegen het antisemitisme van de Duitse bezetters. In februari 1941 werd met de stencilapparaten van De Waarheid de beroemde oproep "Staakt, staakt, staakt" verspreid die leidde tot de Februaristaking. De Waarheid en zijn medewerkers werden fel door de Duitsers vervolgd. Honderden[bron?] medewerkers van de krant moesten hun activiteiten met de dood bekopen. Begin 1943 werd Jan Janzen, verantwoordelijk voor de technische organisatie van de krant, opgepakt en geëxecuteerd. In november van datzelfde jaar werd Jan Postma, verantwoordelijk voor de inhoud van de krant, opgepakt en later doodgeschoten. Door verraad werden veel communisten opgepakt, maar toch kon De Waarheid de hele oorlog doorkomen. In november 1943 kwam A.J. Koejemans bij de illegale Waarheid werken. Hij zou na de oorlog de eerste hoofdredacteur van de landelijke legale De Waarheid worden. De eerste tijd na de oorlog werd De Waarheid gedrukt op de persen van het Algemeen Handelsblad, dat wegens medewerking aan de Duitse bezetter enige tijd niet mocht uitkomen. Daarna werd het hoofdkwartier van het blad gevestigd in het gebouw Felix Meritis aan de Keizersgracht met aan de achterkant van het gebouw de nieuw gebouwde drukkerij op de Prinsengracht. De eerste directeuren van de legale Waarheid waren Wim Hulst en Nico van der Drift. Van der Drift zou tot ca. 1952 aanblijven als directeur, daarna werd deze post door diverse andere personen waargenomen. Overigens was het eerste legale nummer van De Waarheid al verschenen in september 1944 in Brunssum en Eindhoven, nadat de zuidelijke Nederlanden bevrijd waren. De eerste landelijke legale editie kwam uit op 6 mei 1945. Uitgeverij Pegasus heeft nog een boek uitgegeven getiteld De Waarheid in de oorlog, een bundeling van illegale nummers '40-'45 , met fotokopieën van alle verschenen nummers van de illegale Waarheid. [bewerken] Koude Oorlog Direct na de oorlog was De Waarheid enige tijd de grootste krant van Nederland. Het was een van de weinige kranten die direct van het begin af aan ijverden voor de onafhankelijkheid van Indonesië. Na 1945 kwam echter de Koude Oorlog, in deze periode (waarin Nederland officieel aan de kant van de Verenigde Staten stond) werd De Waarheid als communistische krant geïsoleerd. De Nederlandse overheid creëerde in de jaren veertig de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), die als belangrijkste taak had de communisten in Nederland in de gaten te houden. Zo probeerde de BVD alle abonnees van De Waarheid in kaart te brengen. Na de bevrijding werd A.J. Koejemans hoofdredacteur van De Waarheid. Hij wou die krant toegankelijk maken voor een breed publiek en kwam daardoor in conflict met de partijleider Paul de Groot die hem ontsloeg. Koejemans moest toen ook ontslag nemen als Eerste Kamerlid en zijn lidmaatschap van de Provinciale Staten opgeven. Na de machtsovername van de communisten in Praag (1948) kwam er veel kritiek op de krant, ook na de Sovjet-inval in Hongarije (1956). Die laatste militaire inval leidde tot anticommunistische rellen en tot straatterreur tegen individuele communisten en lezers van De Waarheid door heel Nederland. In Amsterdam kwam het zelfs tot een belegering van Felix Meritis, het toenmalige hoofdkantoor van de CPN waar ook De Waarheid in een gebouw aan de achterkant van Felix Meritis op de Prinsengracht werd gedrukt. De communisten in het gebouw slaagden er evenwel in het gebouw en de persen te verdedigen, waardoor de krant gewoon kon verschijnen.

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."