1. Upprättelse - en film om Interneringslägren i Sverige under andra världskriget (Trailer 4 )

  03:23

  from Nils Lundgren / Added

  101 Plays / / 0 Comments

  nils.lundgren.journalist@gmail.com +46730398823 Dokumentären "Upprättelse" - en film av Nils Lundgren om Interneringslägren i Sverige under andra världskriget. (59 minuter). Under andra världskriget internerades i Sverige mellan 600 och 700 värnpliktiga män i särskilda militära läger. De internerade kan ha varit ännu fler, lägren var hemliga och det är inte säkert att alla läger någonsin kommer att bli kända. De flesta i interneringslägren var kommunister, men där placerades också radikala socialdemokrater, syndikalister, fackföreningsfolk och såkallade Englandsvänner. Avsikten var att hålla vad man inom statsapparaten uppfattade som samhällsfarliga och eventuellt landsförrädiska element under uppsikt. Lägren låg isolerade och de internerade fick inte bära vapen. De fick inte veta hur länge de skulle vara där, än mindre varför de placerats där. De övervakades av beväpnade vakter. Interneringarna verkställdes utan anklagelseakt, rättegång eller dom. Ingen var skyldig till någon brottslig handling, det räckte med "fel" d v s socialistiska eller kommunistiska åsikter eller organisationstillhörighet. Systemet var sanktionerat av regeringen och känt av riksdagen, men drevs som ett administrativt militärt projekt. Interneringen baserades på uppgifter från säkerhetspolitisk underrättelsetjänst, civil övervakning, åsiktsregistrering och angiveri. 
 Om dessa läger har jag i samarbete med Film i Västerbotten gjort dokumentärfilmen "Upprättelse". 
Filmen lyfter inte bara fram en delvis dold svensk verklighet, den ställer inte bara svåra frågor om rättsstaten, den får egentligen större räckvidd än så. Männen internerades för att de antogs vara samhällsfarliga, men med 
vilken rätt? Vems rätt? Vänder vi perspektivet kan vi fråga: om det demokratiska samhället upplever sig hotat, har det då inte rätt att försvara sig också med okonventionella metoder. När har det toleranta öppna och demokratiska samhället rätt att slå över i intolerans? I glappet mellan rättsövergrepp och förment demokratiskt självförsvar är det lätt att hamna i en gråzon, som föder sina egna motsägelser, där åtgärderna blir kontraproduktiva. Frågorna får aldrig några entydiga svar, men "Upprättelse" vill bidra till att diskussionen ständigt hålls levande. Filmen söker inte heller svaret på frågan om där fanns fog för misstankar om landsförräderi. Det finns inget svar på den frågan, inga åtal som lett till rättegångar har prövat skuldfrågan. Erfarenheten från Finland talar för att de flesta kommunister förblev patrioter när det gällde. Men komplikationen fanns ju där, det svenska partiet var ju, en sektion av det Moskvastyrda Komintern. Interneringslägren närde därtill också den kommunism man ville begränsa, praktiskt demonstrerat av filmens huvudperson, Per Francke, som inte var partimedlem men ändock internerades tre gånger. Han lämnade lägren som fullfjädrad kommunist. 1946, efter kriget, värvas han av Sveriges Kommunistiska Parti som partimedlem. Han blev sedermera chefredaktör för partiorganet Ny Dag.

Filmen "Upprättelse" har valt ett underifrånperspektiv, i filmen intervjuas både interner och vakter från lägren, samt anhöriga. Som dokumentärfilmare lägger jag mig tämligen nära de uppsökta rösterna, människorna får idag (!) tala till punkt om den kränkning de utsattes för då och som de och deras anhöriga fortfarande önskar få Upprättelse för. Historien om interneringslägren är inte helt okänd, men för den stora allmänheten kommer säkert mycket som en överraskning. Det är så jag vill att en historieskrivning som vill tjäna demokratin bör fungera. Ett ständigt återberättande med åtföljande tolkningar. Tipsa mig därför mer än gärna om interneringslägren. Med vänlig hälsning Nils Lundgren (nils.lundgren.journalist@gmail.com)

  + More details
  • Upprättelse - en film om Interneringslägren i Sverige under andra världskriget (Trailer 1 )

   04:22

   from Nils Lundgren / Added

   14 Plays / / 0 Comments

   nils.lundgren.journalist@gmail.com +46730398823 Dokumentären "Upprättelse" - en film av Nils Lundgren om Interneringslägren i Sverige under andra världskriget. (59 minuter). Under andra världskriget internerades i Sverige mellan 600 och 700 värnpliktiga män i särskilda militära läger. De internerade kan ha varit ännu fler, lägren var hemliga och det är inte säkert att alla läger någonsin kommer att bli kända. De flesta i interneringslägren var kommunister, men där placerades också radikala socialdemokrater, syndikalister, fackföreningsfolk och såkallade Englandsvänner. Avsikten var att hålla vad man inom statsapparaten uppfattade som samhällsfarliga och eventuellt landsförrädiska element under uppsikt. Lägren låg isolerade och de internerade fick inte bära vapen. De fick inte veta hur länge de skulle vara där, än mindre varför de placerats där. De övervakades av beväpnade vakter. Interneringarna verkställdes utan anklagelseakt, rättegång eller dom. Ingen var skyldig till någon brottslig handling, det räckte med "fel" d v s socialistiska eller kommunistiska åsikter eller organisationstillhörighet. Systemet var sanktionerat av regeringen och känt av riksdagen, men drevs som ett administrativt militärt projekt. Interneringen baserades på uppgifter från säkerhetspolitisk underrättelsetjänst, civil övervakning, åsiktsregistrering och angiveri. 
 Om dessa läger har jag i samarbete med Film i Västerbotten gjort dokumentärfilmen "Upprättelse". 
Filmen lyfter inte bara fram en delvis dold svensk verklighet, den ställer inte bara svåra frågor om rättsstaten, den får egentligen större räckvidd än så. Männen internerades för att de antogs vara samhällsfarliga, men med 
vilken rätt? Vems rätt? Vänder vi perspektivet kan vi fråga: om det demokratiska samhället upplever sig hotat, har det då inte rätt att försvara sig också med okonventionella metoder. När har det toleranta öppna och demokratiska samhället rätt att slå över i intolerans? I glappet mellan rättsövergrepp och förment demokratiskt självförsvar är det lätt att hamna i en gråzon, som föder sina egna motsägelser, där åtgärderna blir kontraproduktiva. Frågorna får aldrig några entydiga svar, men "Upprättelse" vill bidra till att diskussionen ständigt hålls levande. Filmen söker inte heller svaret på frågan om där fanns fog för misstankar om landsförräderi. Det finns inget svar på den frågan, inga åtal som lett till rättegångar har prövat skuldfrågan. Erfarenheten från Finland talar för att de flesta kommunister förblev patrioter när det gällde. Men komplikationen fanns ju där, det svenska partiet var ju, en sektion av det Moskvastyrda Komintern. Interneringslägren närde därtill också den kommunism man ville begränsa, praktiskt demonstrerat av filmens huvudperson, Per Francke, som inte var partimedlem men ändock internerades tre gånger. Han lämnade lägren som fullfjädrad kommunist. 1946, efter kriget, värvas han av Sveriges Kommunistiska Parti som partimedlem. Han blev sedermera chefredaktör för partiorganet Ny Dag.

Filmen "Upprättelse" har valt ett underifrånperspektiv, i filmen intervjuas både interner och vakter från lägren, samt anhöriga. Som dokumentärfilmare lägger jag mig tämligen nära de uppsökta rösterna, människorna får idag (!) tala till punkt om den kränkning de utsattes för då och som de och deras anhöriga fortfarande önskar få Upprättelse för. Historien om interneringslägren är inte helt okänd, men för den stora allmänheten kommer säkert mycket som en överraskning. Det är så jag vill att en historieskrivning som vill tjäna demokratin bör fungera. Ett ständigt återberättande med åtföljande tolkningar. Tipsa mig därför mer än gärna om interneringslägren. Med vänlig hälsning Nils Lundgren (nils.lundgren.journalist@gmail.com)

   + More details
   • Upprättelse - en film om Interneringslägren i Sverige under andra världskriget (Trailer 3 )

    02:30

    from Nils Lundgren / Added

    27 Plays / / 0 Comments

    nils.lundgren.journalist@gmail.com +46730398823 Dokumentären "Upprättelse" - en film av Nils Lundgren om Interneringslägren i Sverige under andra världskriget. (59 minuter). Under andra världskriget internerades i Sverige mellan 600 och 700 värnpliktiga män i särskilda militära läger. De internerade kan ha varit ännu fler, lägren var hemliga och det är inte säkert att alla läger någonsin kommer att bli kända. De flesta i interneringslägren var kommunister, men där placerades också radikala socialdemokrater, syndikalister, fackföreningsfolk och såkallade Englandsvänner. Avsikten var att hålla vad man inom statsapparaten uppfattade som samhällsfarliga och eventuellt landsförrädiska element under uppsikt. Lägren låg isolerade och de internerade fick inte bära vapen. De fick inte veta hur länge de skulle vara där, än mindre varför de placerats där. De övervakades av beväpnade vakter. Interneringarna verkställdes utan anklagelseakt, rättegång eller dom. Ingen var skyldig till någon brottslig handling, det räckte med "fel" d v s socialistiska eller kommunistiska åsikter eller organisationstillhörighet. Systemet var sanktionerat av regeringen och känt av riksdagen, men drevs som ett administrativt militärt projekt. Interneringen baserades på uppgifter från säkerhetspolitisk underrättelsetjänst, civil övervakning, åsiktsregistrering och angiveri. 
 Om dessa läger har jag i samarbete med Film i Västerbotten gjort dokumentärfilmen "Upprättelse". 
Filmen lyfter inte bara fram en delvis dold svensk verklighet, den ställer inte bara svåra frågor om rättsstaten, den får egentligen större räckvidd än så. Männen internerades för att de antogs vara samhällsfarliga, men med 
vilken rätt? Vems rätt? Vänder vi perspektivet kan vi fråga: om det demokratiska samhället upplever sig hotat, har det då inte rätt att försvara sig också med okonventionella metoder. När har det toleranta öppna och demokratiska samhället rätt att slå över i intolerans? I glappet mellan rättsövergrepp och förment demokratiskt självförsvar är det lätt att hamna i en gråzon, som föder sina egna motsägelser, där åtgärderna blir kontraproduktiva. Frågorna får aldrig några entydiga svar, men "Upprättelse" vill bidra till att diskussionen ständigt hålls levande. Filmen söker inte heller svaret på frågan om där fanns fog för misstankar om landsförräderi. Det finns inget svar på den frågan, inga åtal som lett till rättegångar har prövat skuldfrågan. Erfarenheten från Finland talar för att de flesta kommunister förblev patrioter när det gällde. Men komplikationen fanns ju där, det svenska partiet var ju, en sektion av det Moskvastyrda Komintern. Interneringslägren närde därtill också den kommunism man ville begränsa, praktiskt demonstrerat av filmens huvudperson, Per Francke, som inte var partimedlem men ändock internerades tre gånger. Han lämnade lägren som fullfjädrad kommunist. 1946, efter kriget, värvas han av Sveriges Kommunistiska Parti som partimedlem. Han blev sedermera chefredaktör för partiorganet Ny Dag.

Filmen "Upprättelse" har valt ett underifrånperspektiv, i filmen intervjuas både interner och vakter från lägren, samt anhöriga. Som dokumentärfilmare lägger jag mig tämligen nära de uppsökta rösterna, människorna får idag (!) tala till punkt om den kränkning de utsattes för då och som de och deras anhöriga fortfarande önskar få Upprättelse för. Historien om interneringslägren är inte helt okänd, men för den stora allmänheten kommer säkert mycket som en överraskning. Det är så jag vill att en historieskrivning som vill tjäna demokratin bör fungera. Ett ständigt återberättande med åtföljande tolkningar. Tipsa mig därför mer än gärna om interneringslägren. Med vänlig hälsning Nils Lundgren (nils.lundgren.journalist@gmail.com)

    + More details
    • Upprättelse - en film om Interneringslägren i Sverige under andra världskriget (Trailer 2 )

     04:05

     from Nils Lundgren / Added

     21 Plays / / 0 Comments

     nils.lundgren.journalist@gmail.com +46730398823 Dokumentären "Upprättelse" - en film av Nils Lundgren om Interneringslägren i Sverige under andra världskriget. (59 minuter). Under andra världskriget internerades i Sverige mellan 600 och 700 värnpliktiga män i särskilda militära läger. De internerade kan ha varit ännu fler, lägren var hemliga och det är inte säkert att alla läger någonsin kommer att bli kända. De flesta i interneringslägren var kommunister, men där placerades också radikala socialdemokrater, syndikalister, fackföreningsfolk och såkallade Englandsvänner. Avsikten var att hålla vad man inom statsapparaten uppfattade som samhällsfarliga och eventuellt landsförrädiska element under uppsikt. Lägren låg isolerade och de internerade fick inte bära vapen. De fick inte veta hur länge de skulle vara där, än mindre varför de placerats där. De övervakades av beväpnade vakter. Interneringarna verkställdes utan anklagelseakt, rättegång eller dom. Ingen var skyldig till någon brottslig handling, det räckte med "fel" d v s socialistiska eller kommunistiska åsikter eller organisationstillhörighet. Systemet var sanktionerat av regeringen och känt av riksdagen, men drevs som ett administrativt militärt projekt. Interneringen baserades på uppgifter från säkerhetspolitisk underrättelsetjänst, civil övervakning, åsiktsregistrering och angiveri. 
 Om dessa läger har jag i samarbete med Film i Västerbotten gjort dokumentärfilmen "Upprättelse". 
Filmen lyfter inte bara fram en delvis dold svensk verklighet, den ställer inte bara svåra frågor om rättsstaten, den får egentligen större räckvidd än så. Männen internerades för att de antogs vara samhällsfarliga, men med 
vilken rätt? Vems rätt? Vänder vi perspektivet kan vi fråga: om det demokratiska samhället upplever sig hotat, har det då inte rätt att försvara sig också med okonventionella metoder. När har det toleranta öppna och demokratiska samhället rätt att slå över i intolerans? I glappet mellan rättsövergrepp och förment demokratiskt självförsvar är det lätt att hamna i en gråzon, som föder sina egna motsägelser, där åtgärderna blir kontraproduktiva. Frågorna får aldrig några entydiga svar, men "Upprättelse" vill bidra till att diskussionen ständigt hålls levande. Filmen söker inte heller svaret på frågan om där fanns fog för misstankar om landsförräderi. Det finns  inget svar på den frågan, inga åtal som lett till rättegångar har prövat skuldfrågan. Erfarenheten från Finland talar för att de flesta kommunister förblev patrioter när det gällde. Men komplikationen fanns ju där, det svenska partiet var ju, en sektion av det Moskvastyrda Komintern. Interneringslägren närde därtill också den kommunism man ville begränsa, praktiskt demonstrerat av filmens huvudperson, Per Francke, som inte var partimedlem men ändock internerades tre gånger. Han lämnade lägren som fullfjädrad kommunist. 1946, efter kriget, värvas han av Sveriges Kommunistiska Parti som partimedlem. Han blev sedermera chefredaktör för partiorganet Ny Dag.

Filmen "Upprättelse"  har valt ett underifrånperspektiv, i filmen intervjuas både interner och vakter  från lägren, samt anhöriga. Som dokumentärfilmare lägger jag mig tämligen nära de uppsökta rösterna, människorna får idag (!) tala till punkt om den kränkning de utsattes för då och som de och  deras anhöriga fortfarande önskar få Upprättelse för. Historien om interneringslägren är inte helt okänd, men för den stora allmänheten kommer säkert mycket som en överraskning. Det är så jag vill att en historieskrivning som vill tjäna demokratin bör fungera. Ett ständigt återberättande med åtföljande tolkningar. Tipsa mig därför mer än gärna om interneringslägren. Med vänlig hälsning Nils Lundgren (nils.lundgren.journalist@gmail.com)

     + More details
     • Ustasjas och nazisternas koncentrationsläger

      01:49

      from Nils Lundgren / Added

      79 Plays / / 0 Comments

      nils.lundgren.journalist@gmail.com +46730398823 Ustasja var en nationalistisk och fascistisk kroatisk terroristorganisation. Den grundades i samband med den jugoslaviska statens upprättande efter första världskriget. Dess grundare och ledare fram t.o.m andra världskriget var ursprungligen juristen Ante Pavelic (1889- 1959). Bland Ustasjas dåd kan nämnas mordet på Jugoslaviens kung, Alexander, och i förbifarten även den franske utrikesministern Barthou, i Marseilles, under ett statsbesök i Frankrike 1934. Italiens Mussolini kan ha haft ett finger med i mordet på kungen. Under ockupationen av Jugoslavíen under andra världskriget blev organisationen statsbärande parti i ett Stor-Kroatien, som omfattade även det nuvarande Bosnien- Herzegovina. Nominellt var det ett kungadöme med en italiensk greve som kung, men denne besökte veterligen aldrig ens "sitt rike". Ante Pavelic styrde Kroatien som diktator med titeln "poglavnic", "ledare". Ustasja- regeringen var den antagligen ruskigaste och mest blodsnedsölade av alla quisling-regimer under andra världskriget. Främst serber och judar förföljdes brutalt och skoningslöst. Vid ett tillfälle under kriget intervjuades Pavelic av en journalist. Plötsligt sade Pavelic: "Här ska ni få se vad mina trogna har sänt mig som gåva". Sedan tog Pavelic fram ett par hinkar som visade sig innehålla - människoögon! Vid ett tillfälle tycks en jude-pogrom ha tagit sig så våldsamma uttryck att befälhavaren för en italiensk truppstyrka i närheten inte stod ut längre. Italienarna ingrep med vapenmakt och lyckades rädda just dessa judar. Efter andra världskriget upplöstes Ustasja-staten. Ante Pavelic flydde, enligt vissa uppgifter med den katolska kyrkans bistånd, till Argentina, där han kom att stå paret Peron nära. Han flydde Argentina 1957, enligt uppgift efter ett attentat utfört av den jugoslaviska säkerhetstjänsten. Paveli blev i stället Francos gäst i Spanien, och dog i Madrid 1959. Ustasja bestod dock, även om rörelsen med tiden splittrades på flera grenar. Det är känt att ett par ustasja-män tog sig in på den jugoslaviska ambasaden i Stockholm och mördade ambassadören, 1971. Efter att andra ustasja-män kapat ett flyplan på Bulltofta flyplats 1972 såg sig den svenska regeringen tvungen att släppa mördarna. De begav sig även de till Franco-Spanien. En av mördarna stupade sedermera i strid i Kroatien under inbördeskriget i början av 1990-talet. Källa http://forum.skalman.nu/viewtopic.php?f=6&t=15691

      + More details
      • Auschwitz-Birkenau

       13:06

       from Anna Lundqvist / Added

       509 Plays / / 0 Comments

       A Documentary film with Livia Fränkel. A Jewish surviver from the Holocaust. A personal and intimate interview in Stockholm, Sweden in addition with photos from a cold camp in Poland 55 years later. The film is in Swedish. In addition to the movie there was a black/white photography exhibition that took place in Sundsvall Town House and in different High Schools all over Västernorrland. Anna Lundqvist hold seminars about race discrimination and every persons equal worth. © 2000 Anna Lunqdvist See some of the photos at Flickr http://www.flickr.com/photos/annalundqvist/sets/72157625196354552/

       + More details

       What are Tags?

       Tags

       Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."

       The more you know…

       Vimeo Video School

       Check out these lessons to learn how to make videos about koncentrationsläger:

       Vimeo Video School has awesome lessons and video tutorials to help you get started making better videos.