1. 3K se pridružuje Ligi pravih muškaraca

  01:02

  from Kampanja 16 Dana aktivizma / Added

  Članovi košarkaškog kluba “3K Sarajevo”pridružili se Ligi pravih muškaraca Ligi pravih muškaraca pridružio se i Klub košarke u kolicima “3K Sarajevo” i pozvao na potpisivanje Deklaracije protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Kako su rekli članovi 3K, pravi muškarac poštuje žene, nije nasilan, uzor je drugima i ne zatvara oči pred nasiljem. Više informacija o Ligi na http://www.16dana.ba Members of the Basketball Club 3K Joined Real Men League The wheelchair basketball club “3K Sarajevo” joined Real Man League and invited BiH public to sign the Declaration Against Violence Against Women. Members of the 3K stated that real man respects women; he is not violent, serves as positive example to others and doesn’t close the eyes to violence. More info at http://www.16dana.ba

  + More details
  • NOVO LICE MUŠKOSTI - Uklanjanje stereotipa i usvajanje novih normi

   14:41

   from Kampanja 16 Dana aktivizma / Added

   Za mnoge muškarce još uvjek postoji jaz između dominantnog modela maskuliniteta u društvu i realnosti u kojoj žive, te mogućnostima koje im se nude, što nam direktno ukazuje na potrebe za promjenama. Samo mijenjanje i preoblikovanje rodnih odnosa dovodi do ravnopravnosti spolova, odnosno jednakog i zadovoljavajućeg položaja muškaraca i žena. U te procese potrebno je uključiti sve sfere društva jer samo zajedničkim zalaganjem i radom na jednakoj emancipaciji možemo uticati na uklanjanje stereotipa i usvajanje savremenih modela muškosti. Kroz kampanju „Muškarci udruženi protiv nasilja nad ženama“, agencije UNa u BiH ističu da su preuzimanje odgovornosti svih segmenata društva za prevenciju nasilja i otvaranje kontinuiranog dijaloga ključni faktori promjene društvenih stavova i uvjerenja o tom pitanju.

   + More details
   • UN WOMEN BIH TEAM RISES

    01:20

    from Kampanja 16 Dana aktivizma / Added

    UN WOMEN BOSNIA AND HERZEGOVINA TEAM JOINS BILLION PEOPLE THAT WILL RISE ON FEBRUARY 14 2013 TO END VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS

    + More details
    • Mladići Tuzle protiv nasilja nad ženama

     00:35

     from Kampanja 16 Dana aktivizma / Added

     Učenici Srednje mješovite elektrotehničke škole u Tuzli daju svoj glas protiv nasilja nad ženama!

     + More details

     What are Tags?

     Tags

     Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."

     The more you know…

     Vimeo Video School

     Check out these lessons to learn how to make videos about muškarcikažune:

     Vimeo Video School has awesome lessons and video tutorials to help you get started making better videos.