1. WE WANT TO BE FREE AS THE FATHERS WERE

  25:20

  from aljoša abrahamsberg / Added

  157 Plays / / 0 Comments

  Video about exhibition of slovenian contemporary painting in International Centre of Graphic Arts Ljubljana, curated by Petja Grafenauer and Bozidar Zrinski.

  + More details
  • Hočemo biti svobodni, kot so bili naši očetje

   03:03

   from mglc / Added

   312 Plays / / 0 Comments

   Hočemo biti svobodni, kot so bili očetje 9. 9. 2010–7. 11. 2010 Slikarska razstava danes je redkost. Kako se kaže sodobna medijska podoba sveta v slikarstvu danes. Kako umetniki odgovarjajo na kratkotrajni pogled, televizijske in internetne kolaže. Kako razumejo sodobno medijsko krajino, njene značilnosti, način delovanja in njeno vpetost v socialno mikro strukturo. Razstava predstavlja osemnajst slovenskih umetnikov raznih generacij, ki se s temi in podobnimi vprašanji ubadajo skozi raziskovanje medija slikarstva. Prelom v vizualni umetnosti v slovenskem in tudi mednarodnem prostoru se je zgodil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je slikarstvo v veliki meri reagiralo na digitalizacijo podob, »spikslane« podobe so spremenile celo abstraktno sliko, ki je veljala za paradnega konja moderne. Sredi devetdesetih let se je v Sloveniji uveljavila generacija umetnikov, ki goji razumevanje slike kot ekrana in je zato tudi prevzela formalni izgled elektronsko in tehnološko posredovane slike. Ob prelomu tisočletja slika postane zanimiva zaradi reakcije na poplavo medijskih podob in raziskovanja značilnosti novih medijev, v katerih so se te podobe pojavljale. Danes je obstoj mediatizirane podobe v sliki nekaj samoumevnega. Ni več dovolj, da je slika prostor za refleksijo razširjenega statusa vizualnega v družbi. Izbor slik na razstavi Hočemo biti svobodni, kot so bili očetje, raziskuje, kako se slikarstvo na razširjeni status vizualnega odziva v današnjem trenutku. Sodelujoče umetnice in umetniki so Viktor Bernik, BridA (Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica), Jure Cvitan, Ksenija Čerče, Jon Derganc, Mito Gegič, Bojan Gorenec, Boštjan Jurečič Vega, Žiga Kariž, Gorazd Krnc, Polona Maher, Arjan Pregl, Nina Slejko, Miha Štrukelj, Maruša Šuštar, Manja Vadla, Sašo Vrabič, Tanja Vujinović. Kustosa razstave sta Petja Grafenauer in Božidar Zrinski. _______________________________________________ We Want to be Free as the Fathers Were 9. 9. 2010–7. 11. 2010 Painting exhibitions are rare today. The exhibition presents eighteen Slovene artists from various generations, all of whom have been dealing with the following questions through their research of the painting medium: How does the contemporary media image of the world show itself in today’s painting? How do artists respond to the short-term view, television and internet collages? How do they understand the contemporary media landscape, its characteristics, operation and inclusion into the social microstructure? The 1990s saw a change in visual art as painting reacted strongly to image digitalisation, and the ‘pixellated’ images influenced even the abstract painting which was considered to be the showcase of modernism. In the mid 90s a generation of artists established themselves in Slovenia who understand painting as a screen and who thus adopted the formal image of the electronically and technologically mediated painting. At the break of the millennia painting became interesting due to its reaction to the flood of media images and the research of the characteristics of the new media in which these images appeared. Today the existence of mediatised images in painting is taken for granted. It is no longer enough for a painting to leave space for the reflection of the broader visual scope within society. The selection of paintings at the exhibition We Want to be Free as the Fathers Were researches the ways in which painting reacts to the broader visual scope at the current moment in time. The curators of the exhibition are Petja Grafenauer and Božidar Zrinski. Contributing artists are Viktor Bernik, BridA (Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica), Jure Cvitan, Ksenija Čerče, Jon Derganc, Mito Gegič, Bojan Gorenec, Boštjan Jurečič Vega, Žiga Kariž, Gorazd Krnc, Polona Maher, Arjan Pregl, Nina Slejko, Miha Štrukelj, Maruša Šuštar, Manja Vadla, Sašo Vrabič, Tanja Vujinović.

   + More details

   What are Tags?

   Tags

   Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."