1. تبیین جهان، قسمت سی و هفتم: چهارمین قاعده تکامل

  01:01:11

  from Simay Azadi Added

  تبیین جهان، قسمت سی و هفتم: چهارمین قاعده تکامل، بیگانگی و از خود بیگانگی، پرسش اساسی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۸ خرداد ۱۳۹۵

  + More details
  • دیدار و گفتگوی مریم رجوی با جرج صبرا

   05:58

   from Simay Azadi Added

   کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

   + More details
   • مریم رجوی: بی عملی در مقابل تراژدی بزرگ قرن در حلب – اطلاعیه دبیرخانه ش

    03:08

    from Simay Azadi Added

    کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

    + More details
    • تبیین جهان، قسمت سی و سوم : چهارمین قاعده تکامل، بخش هشتم

     43:31

     from Simay Azadi Added

     کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

     + More details
     • تبیین جهان، قسمت سی و دوم: چهارمین قاعده تکامل، بخش هفتم

      41:54

      from Simay Azadi Added

      سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

      + More details
      • مصاحبه الشرق الاوسط با مریم رجوی

       13:25

       from Simay Azadi Added

       کلیپ خبری - سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

       + More details
       • دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه – بهمن ۱۳۵۰

        38:46

        from Simay Azadi Added

        سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

        + More details
        • تبیین جهان، قسمت سی و یکم : چهارمین قاعده تکامل، بخش ششم

         50:28

         from Simay Azadi Added

         سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

         + More details
         • تبیین جهان، قسمت سی ام : چهارمین قاعده تکامل، بخش پنجم

          01:09:19

          from Simay Azadi Added

          تبیین جهان، قسمت سی ام : چهارمین قاعده تکامل، بخش پنجم : اجتهاد، دو اسلام سراپا متضاد سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۱ فروردین ۱۳۹۵

          + More details

          What are Tags?

          Tags

          Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."