1. Untitled

  01:00

  from JOHN VAN der KOK Added 2 0 0

  10/18/09 GOSPEL & MESSAGE @ QUEEN LADY ANGELS, NEWPORT: DISCIPLES WRONGLY WANTED GLORY

  + More details
  • 06-19-2011

   41:06

   from Cherokee Hills Christian Church Added 18 0 0

   Get Dirty: Week 3

   + More details
   • 06-26-2011

    25:09

    from Cherokee Hills Christian Church Added 19 0 0

    Get Dirty: Week 4

    + More details
    • 4.15.2012

     39:51

     from Oak Level Baptist Added 0 0 0

     Scripture: Luke 11:1-4

     + More details
     • 09.13.12

      02:00

      from Morning Star Church Added 199 0 0

      + More details
      • ルカの福音書 - 第14章12-24節 - 12年9月2日

       34:12

       from Mustard Seed Christian Church Added 44 0 0

       Speaker: William Ruck Series: The Gospel of Luke Topic: Chapter 14:12-24

       + More details
       • 161016

        45:09

        from City Life Church Chilliwack Added

        + More details
        • Կանչուած Ենք Աստուծոյ Գործակիցները Ըլլալու

         39:29

         from ABBCNJ Added 248 0 0

         Կանչուած Ենք Աստուծոյ Գործակիցները Ըլլալու. We Are Called To Be God's Fellow Workers - John Vartanian - 9/5/2010. Armenian Brotherhood Bible Church of NJ, Sunday Worship Service Sermon.

         + More details
         • Ամէնուն Սպասարկուն Եղէք 1

          30:07

          from ABBCNJ Added 242 0 0

          Ամէնուն Սպասարկուն Եղէք 1 - "Բայց այդպէս թող չըլլայ ձեր մէջ. հապա ձեզմէ ո՛վ որ ուզէ մեծ ըլլալ՝ անիկա ձեր սպասարկո՛ւն թող ըլլայ, 27ու ձեզմէ ո՛վ որ ուզէ գլխաւոր ըլլալ՝ անիկա ձեր ստրո՛ւկը թող ըլլայ.»…

          + More details
          • Aaron Krickstein serve Front View Deuce 240fps

           00:12

           from GreenTennis Added 203 0 0

           Aaron Krickstein serve Front View Deuce-- Outback Champions Series Championship on October 26, 2008 @ Southern Methodist University’s Turpin Stadium

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."