1. Nærings-ph.d.

  04:22

  from UiB - Universitetet i Bergen Added 78 0 0

  Gjennom å ta doktorgraden i en bedrift får stipendiatene et unikt erfaringsgrunnlag både fra akademia og næringslivet.

  + More details

  What are Tags?

  Tags

  Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."