1. Satellitten (nynorsk)

  12:41

  from Kunnskapsfilm Added 25 0 0

  AISSat-1 er ein norsk satellitt som overvaker skipstrafikken i norske farvatn. Prosjektet er eit samarbeid mellom Norsk Romsenter, Forsvarets forskingsinstitutt, Kongsberg Seatex og Kystverket. Vi ser på korleis satellitten er bygd opp, korleis han samlar inn data, og korleis data blir brukte. Dette prosjektet er ein norsk romsuksess og har sett Noreg på verdskartet når det gjeld romforsking.

  + More details
  • Velferdsteknologi (Nynorsk)

   13:50

   from Kunnskapsfilm Added 32 1 0

   Velferdsteknologi kan hjelpe eldre med kognitiv svikt til å klare seg betre i eigen bustad. Filmen viser korleis livet til eldre kan arte seg med teknologiske løysingar som fallalarm, GPS-sporing og informasjonsskjermar i bustaden. Han tek opp både etiske og teknologiske utfordringar. I filmen intervjuar vi tilsette i Bærum kommune som prøver ut denne teknologien, utstyrsleverandøren Abilia og SINTEF, som driv følgjeforsking knytt til korleis teknologien fungerer for dei eldre.

   + More details
   • Velferdsteknologi

    13:50

    from Kunnskapsfilm Added 2,106 1 0

    Velferdsteknologi kan hjelpe eldre med kognitiv svikt til å klare seg bedre i egen bolig. Filmen viser hvordan livet til eldre kan fortone seg med teknologiske løsninger som fallalarm, GPS-sporing og informasjonsskjermer i boligen. Den tar opp både etiske og teknologiske utfordringer. I filmen intervjuer vi ansatte i Bærum kommune som prøver ut denne teknologien, utstyrsleverandøren Abilia og SINTEF, som driver følgeforskning knyttet til hvordan teknologien fungerer for de eldre.

    + More details
    • Smarte klede (nynorsk)

     12:45

     from Kunnskapsfilm Added 14 0 0

     I prosjektet Safe@sea samarbeider SINTEF med Helly Hansen, SISYFOS og fleire andre aktørar om å lage arbeidsklede for fiskarar. Kleda skal ha innebygd elektronikk med naudstopp og alarmknapp som varslar om fiskarar fell over bord, tekstilane skal vere smussavvisande og sjølvreparerande, og kleda skal ha innebygd livvest som gir oppdrift. I filmen får du sjå korleis prosjektet er organisert og finansiert, korleis teknologien fungerer, og prosessen frå idé til kommersielt produkt.

     + More details
     • Smarte klær

      12:45

      from Kunnskapsfilm Added 1,243 1 0

      I prosjektet Safe@sea samarbeider SINTEF med Helly Hansen, Sisyfos og flere andre aktører om å lage arbeidsklær for fiskere. Klærne skal ha innebygd elektronikk med nødstopp og alarmknapp som varsler hvis fiskere faller over bord, tekstilene er smussavvisende og selvreparerende og klærne skal ha innebygd liv-vest som gir oppdrift. Vi viser hvordan prosjektet er organisert og finansiert, hvordan teknologien fungerer og veien fra ide til kommersielt produkt.

      + More details
      • Vitskapsteori (nynorsk)

       13:44

       from Kunnskapsfilm Added 14 0 0

       Denne filmen er ein kort introduksjon til temaet vitskapsteori. Han tek for seg hovudtrekk i den historiske utviklinga av vitskaplege tenkjemåtar og rolla til teknologien i denne utviklinga. Nykelord for filmen er observasjon, hypotesar, induksjon, falsifisering, hypotetisk-deduktiv metode, fagfellevurdering og paradigmeskifte.

       + More details
       • Satellitten

        12:41

        from Kunnskapsfilm Added 715 0 0

        AISSat-1 er en norsk satellitt som overvåker skipstrafikken i norske farvann. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Romsenter, Forsvarets forskningsinstitutt, Kongsberg Seatex og Kystverket. Vi ser på hvordan satellitten er bygd opp, hvordan den samler inn data, og hvordan data brukes. Dette prosjektet er en norsk romsuksess og har satt Norge på verdenskartet når det gjelder romforskning.

        + More details
        • Satellitten (kortversjon)

         04:41

         from Kunnskapsfilm Added 80 0 0

         AISSat-1 er en norsk satellitt som overvåker skipstrafikken i norske farvann. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Romsenter, Forsvarets forskningsinstitutt, Kongsberg Seatex og Kystverket. Vi ser på hvordan satellitten er bygd opp, hvordan den samler inn data, og hvordan data brukes. Dette prosjektet er en norsk romsuksess og har satt Norge på verdenskartet når det gjelder romforskning.

         + More details
         • Mobilehjem

          01:11

          from Alexander Løvstrøm Daar Added 26 0 0

          Teknologiprojekt - Loop// Ukendt Kunstner - København

          + More details
          • TEASER 2 "1001 IDE - NUSANTARA SWARNA DWIPA"

           02:27

           from esa pro Added 138 0 0

           DESPRO ITS EXHIBITION 8-9 Februari 2013 at Pakuwon City, East Coast Center ------------------------------------------------------- ILUSTRASI MANUAL - DIGITAL COLOURING - VIDEOGRAFI - TOYS - GAMES - KALIGRAFI - TIPOGRAFI - VECTOR - CRAFT - FOTOGRAFI - GIF - EXPERIMENTAL ART - KOMIK - 3D - DANCE - MOSKIMOS - GREATS - PATHETIC EXPERIENCE - DEUS MOIS - DOPEST DOPE - TAMAN NADA

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."