1. Sätergläntan

  04:00

  from Sätergläntan / Added

  2 Plays / / 0 Comments

  ©2015 Björnfilm Sweden Musik: Roine Sangenberg Om Sätergläntan institutet för slöjd och hantverk Sätergläntan är utbildningssäte och mötesplats för slöjd och hantverk. Vi arbetar för att slöjden ska ha en självklar plats i alla människors vardag. Vi erbjuder studiemedelsberättigade heltidsutbildningar på tre år i slöjd och hantverk – form och kultur med inriktning på smide, sömnad, trä, väv och särskilda slöjdtekniker. Sätergläntans utbildningar står under statlig tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Sätergläntans utbildningar för yrkesverksamma såväl som fritidsslöjdare i hantverks- och slöjdtekniker. De bedrivs som 1-veckorskurser på plats eller som distansutbildningar om 5 eller 10 veckor under respektive 6 eller 12 månader med träffar på plats. Vi samarbetar även för att erbjuda utbildingar som kan komplettera och förmedla specifika slöjd- och hantverkskunskaper till organisationer, företag och andra utbildningssäten. Sätergläntan är en drivande kraft i arbetet med att bevara men samtidigt utveckla kunskaper och handaskicklighet inom slöjd och hantverk. Våra utbildningar kombinerar en gedigen kunskap om materialen, teknikerna och verktygen som historiskt använts inom slöjd och hantverk medan vi samtidigt har en djärv lekfullhet i hur de tillämpas idag. Samarbete mellan de olika inriktningarna, entreprenörskap och produktutveckling utgör också viktiga inslag i våra utbildningar. Till Sätergläntan är skickliga och erfarna slöjdare, hantverkare, formgivare, konstnärer och andra kulturarbetare knutna som pedagoger, föreläsare och inspiratörer. Sätergläntan Butiken för slöjd och hantverk erbjuder litteratur, material, verktyg och redskap för dig som vill slöjda. Vi har även noga utvalda föremål från Sveriges främsta slöjdare. Sätergläntan är beläget i Insjön, Dalarna. ---- About Sätergläntan Institute of Crafts Sätergläntan is an institute and meeting place for anyone insterested in crafts. We work to promote the idea that crafts and sloyd should have a natural place in everyone’s daily life. We offer full-time education programmes in sloyd and crafts – form and culture of three years. Students choose one of five streams: blacksmithing, wood, sewing, weaving and special craft techniques. The education programmes of Sätergläntan are under supervision of the Swedish National Agency for Higher Vocational Education. All programmes and courses are mainly taught in Swedish. Sätergläntan arranges a number of short education programmes for professional craftspeople as well as those with a hobby interest in crafts and sloyd. They run over 1 week on campus or as distance learning programmes of 5 or 10 week’s teaching over 6 or 12 months with regular meet-ups with teachers and fellow students. We also cooperate with various partners in order to offer education programmes that can complement or provide knowledge of a particular craft for organisations, businesses and other education providers. Sätergläntan is a driving force in the work to preserve while at the same time develop knowledge of and skills in crafts and sloyd. Our education programmes combine a genuine knowledge of the materials, techniques and tools that were used historically within crafts and sloyd while we apply them in a modern context with a bold playfulness. Collaboration between practicioners of different crafts, entrepreneurship and product development also play an important role in our education programmes. Sätergläntan engages skillful and experienced craftspeople, designers and artists, as well as other proficient people involved in creative activities, such as teachers, lecturers and inspirers. Sätergläntan Butiken för slöjd och hantverk (Sätergläntan Store of Crafts and Sloyd) offers literature, materials, tools and equipment for anyone interested in doing crafts. We also carry carefully selected items from some of Sweden’s foremost crafters. Sätergläntan is situated in Insjön, Dalarna, Sweden.

  + More details
  • Makeupskolan - Make-up Artist Utbildning

   02:24

   from Event and education group / Added

   95 Plays / / 0 Comments

   Makeupskolan är den enda skandinaviska skolan för makeup-utbildningar utanför Skandinavien, vilket innebär att vi håller samma högas standard som svenska makeupskolor men håller till i soliga Marbella i Spanien. Våra lokaler är speciellt konstruerade för en stimulerande och högkvalitativ utbildning, och sedan 2014 erbjuder vi även introduktion till Air Brush i kurspaketet. Makeup utbildningen i Spanien bedrivs av MakeupSkolan.se på MARBELLA EVENT ACADEMY som är ett registrerat utbildningsbolag under "Event And Education Group S.C" (som även driver Barkurser.se och Djkurser.se).

   + More details
   • Företagspresentation Academy of Excellence

    02:21

    from Mediaeffekt Filmproduktion / Added

    0 Plays / / 0 Comments

    http://www.mediaeffekt.se/foretagspresentation/ Företagspresentation om utbildningen Acamy of Excellence för företagare som vill växa. Man får ett antal tillväxtnycklar av erfarna entreprenörer. Filmproduktion Mediaeffekt AB.

    + More details
    • Skandia UtvecklingsArena Golf #2 2015

     02:16

     from Svenska Golfförbundet / Added

     Ola Lindgren coach pojklandslaget och Malin Thorberg coach flicklandslaget pratar träningsbeteende.

     + More details
     • Arbetsledare grönyteförvaltning - YH

      00:37

      from Trädgårdsakademin / Added

      446 Plays / / 0 Comments

      Beskrivning: Vid Trädgårdsakademin utbildar du dig till arbetsledare med inriktning grönyteförvaltning. Utbildningen går på distans under 1,5 år varav en tredjedel sker genom lärande i arbete dvs ute på en arbetsplats som du själv väljer tillsammans med oss. Studiemedelsberättigad utbildning. Sista anmälningsdag: 17 maj.

      + More details
      • Att studera på Musikproduktionsprogrammet - Linnéuniversitet

       08:17

       from Musikproduktion Linnéuniversite / Added

       2 Plays / / 0 Comments

       Hur är det att studera på Musikproduktionsprogrammet på Linnéuniversitet i Växjö? Möt några studenter i en 8 min lång film där de berättar om sin utbildning. För mer info: http://lnu.se/utbildning/program/KGMUK

       + More details
       • Nackademin presenterar: En dag på jobbet - PEAB

        04:23

        from Flip-Flop Interactive / Added

        22 Plays / / 0 Comments

        What happens on a construction site? Why are they building a bridge to the new arena in Solna? Hanapee interns at PEAB in this series made for Nackademin, with Nöjesguiden and JMW.

        + More details
        • Nackademin presenterar: En dag på jobbet - Reaktion

         04:24

         from Flip-Flop Interactive / Added

         8 Plays / / 0 Comments

         What is a content agency? What is a content editor up to? Hanapee interns at Reaktion in this series made for Nackademin, with Nöjesguiden and JMW.

         + More details
         • Om orsakerna till övergödning

          01:37

          from Future First / Added

          4 Plays / / 0 Comments

          Fredrik Gröndahl, universitetslektor/prefekt verksam vid Hållbar utveckling Miljövetenskap på KTH i Stockholm, talar om anledningen till övergödningen av Östersjön. Filmklippet ingår i Future Firsts webbaserade hållbarhetsutbildning. Svensk undertext. För mer information se http://sustainability.futurefirst.se

          + More details
          • Om hur våra vanor påverkar miljön

           01:33

           from Future First / Added

           4 Plays / / 0 Comments

           Greger Henriksson, forskare vid Hållbar utveckling Miljövetenskap på KTH i Stockholm, talar om vardagslivets miljöpåverkan. Filmklippet ingår i Future Firsts webbaserade hållbarhetsutbildning. Svensk undertext. För mer information se http://sustainability.futurefirst.se

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."