tamsanat

Joined
TURKEY

User Stats

Profile Images

User Bio

Tamsanat adopts the idea of art as a whole. It was born by this wholism context in order to organize and share both the position&fuction of visual arts in life and the process of it which extands from individual to the population in a complete manner. While concentrating on visual arts, Tamsanat also takes heart from the other fields of art and shares them.

Both ruling out the approaches that see the art as only viewable/traceable and providing the art to be understandable/accessible, Tamsanat supports the attempts which intend to alter/evolve the conventional approaches.

As the result of this mission, Tamsanat both aims to bring together all near and far points about art by laying a bridge between societies and contribute to tranferring of Turkish cultural - artistic identity to the intenational art area.

Tamsanat will move in order to share the autonomy of art, the expression power of art and the communication facilities of art with everything and in everywhere.

Anyhting which is unknown/foreign is not foreign for us and anyhthing which is know/familiar is not familiar to us.

tamsanat.net

* * *

Tamsanat, sanatın bir bütün olduğu düşüncesini benimseyerek, bu bütünlük bağlamında Plastik Sanatlar'ın hayatın içindeki konumunu, işlevini, bireyden kitleye uzanan sürecini, tam bir şekilde organize etmek ve paylaşmak fikrinden doğmuştur.

Tamsanat, ağırlıklı olarak plastik sanatlara yer verirken, sanatın diğer dallarından da güç almakta ve paylaşmaktadır.

Tamsanat, sanatı yalnızca izlenebilir/bakılabilir olmaktan çıkarıp anlaşılabilir/ulaşılabilir olmasını sağlayarak, alışılagelmiş yaklaşımları ve süreçleri değiştirmeye/geliştirmeye yönelik girşimleri desteklemeyi ilke edinmiştir. Sanata uzak ve yakın tüm noktaları kitleler arasında köprü kurarak buluşturmayı ve kültürel - sanatsal kimliğimizin uluslararası sanat alanına taşınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Tamsanat, sanatın özerkliğini, anlatım gücünü ve iletişim olanaklarını her şeyle ve her yerde paylaşmak üzere hareket edecektir.

Yabancı olan hiçbir şey bize yabancı değil, tanıdık olan hiçbir şey bize tanıdık değildir.

Tam hayal ettiğiniz gibi…
tamsanat.net

External Links