Teater Sláva

Joined
Sweden, Huddinge

User Stats

Profile Images

User Bio

Teater Sláva är en fri teatergrupp som funnits och odlat sin särart i över 15 år. Uttrycket är fysisk totalteater där sång, text, rörelse och energi blandas samman i visuellt starka bilder. Vi arbetar mycket med köruttryck i röst och rörelse, och med det solistiska i kontrast.

Forskandet i den enskilda mänskliga förmågan och i gruppdynamikens kraft, i samarbetet och utbytet mellan kropp och röst har fört arbetet framåt. Den intensiva närvaron, energin och urkraften i sång och rörelse hjälper oss att komma åt laddningen av ögonblicket då aktör och publik kan mötas. Att våga utmana oss själva tillsammans med publiken och därmed visa på människans inneboende möjligheter är ett av våra mål

Teater Sláva is an internationally acclaimed and locally engaged musical and physical post-etno-punk theatre situated in Huddinge outside Stockholm with several productions for both adults and children on the repertoire and a big heart for pedagogical projects and community theater.

External Links

Following

  1. Cullberg Ballet
  2. Cirque du Soleil - "O"
  3. koba.se
  4. Supralude