GUERILLA.film Plus

Joined
GUERILLA.film

User Stats

Profile Images

User Bio

(== NEW on GUERILLA.film ==! vimeo.com/channels/potenciall )

Nezávislá dokumentaristická skupina kriticky smýšlejících a filmařsky působících autorů. Jako GUERILLA.film se věnují dokumentárním tématům, jež akcentují záběr na projevy konkrétního sociálního problému, dysfunkce či nerovnosti. Uvědomují si společenský význam, úlohu a možnosti dokumentárního filmu, a to je důvodem jejich angažovaného tvůrčího postoje.

Kromě dokumentární tvorby se GUERILLA.film zabývá rozličnou audiovizuální tvorbou, od konceptuálního dokumentu, přes exprimentální film k inscenovaným krátkometrážním filmům, ale to již pod hlavičkou ToČím Žiju.

Skupinu GUERILLA.film založil v roce 2008 Tomáš Hlaváček ( guerillafilm.cz/PORTFOLIO.pdf ) - který spolu s Juliusem Majerníkem, Martinem Freundem a Petrou Hlaváčkovou tvoří hlavní členy.

- - - - - - -

⌧ kontakt ⌦
hlavacek@guerillafilm.cz

cinely.com/tomas.hlavacek/

⌧ facebook ⌦ facebook.com/pages/GUERILLAfilm/455575581160717

⌧ GUERiLLA.GRAPHiC ⌦ be.net/guerillagraphic

----------------------------------

An independent documentary group of critically minded and filmmaking active authors. As the GUERILLA.film they are engaged in the documentary themes which accentuate the shot on the symptoms of a particular social problem, dysfunction or inequality. They realize the social importance, the role and the possibilities of a documentary film and this is the reason for their engaged creative approach.

In addition to documentary films GUERILLA.film is engaged in diverse audiovisual creation, from a conceptual document over expeminetal movie to short acting films.

GUERILLA.film group was founded in 2008 by Tomas Hlavacek - cinely.com/talent/ - who together with Martin Freund, Julius Majerník and Petra Hlaváčková are the main members.

Following

 1. Vitaly Kim
 2. Alba G. Corral
 3. DOK Leipzig
 4. Tereza Freyova
 5. Hypermarket Film Ltd.
 6. transmediale
 7. Amprods
 8. Kristofski
 9. caleb wood
 10. Václav Peloušek
 11. Jiri Suchanek