TransformaFilms

Joined
Catalunya

User Stats

Profile Images

User Bio

Web oficial: TransformaFilms.org

TransformaFilms és una productora audiovisual al servei de totes aquelles entitats i organitzacions que promouen processos de transformació social.
Des del 2005, TransformaFilms ha realitzat una desena de documentals i reportatges, així com també un centenar de vídeos divulgatius i promocionals per a associacions, campanyes, ONG, universitats, escoles, administracions i fundacions.

TransformaFilms es una productora audiovisual al servicio de todas aquellas entidades y organizaciones que promueven procesos de transformación social.
Desde el 2005, TransformaFilms ha realizado una decena de documentales y reportajes, así como también un centenar de vídeos divulgativos y promocionales para asociaciones, colectivos, campañas, ONG, universidades, escuelas, administraciones y fundaciones.

TransformaFilms is a film production company serving all entities and organizations that promote social transformation processes.
Since 2005, TransformaFilms has made a dozen documentaries and reports, as well as a hundred informative and promotional videos for associations, groups, campaigns, universities, NGOs, schools, governments and foundations.

External Links

Following

  1. Jordi Bonet Martí